DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

tsmatiM lift


Br. 4. u ZAGREBU, 1. travnja 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/z stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 nove.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Nova methoda kubiranja deblovine stojećih stabala.


Piše prof. Drag. pl. Sram u Vukovaru.


A) Kubiranje pojedinih stabala.


U mnogim slučajevima šumarske prakse potrebito je kojiput
sadržinu pojedinog stojećeg stabla točn o opredieliti. U
takovim se slučajevima ne smijemo osloniti na ocjenu po oku,
jer će i najvještiji procjenitelj, (a takovi su riedki), lasno počiniti
veliku pogriešku. jSTjekoje druge methode, kao Konigova,
po kojoj se po oku ustanovi ona točka, u kojoj bi gornji dio
debla, da se tamo prelomi, dolnji dio nadopunio do podpunog
valja, ili Presslerova, po kojoj se okom traži ona točka, u
kojoj je promjer prosjeka polovica promjera podnice, nisu drugo
nego ocjene po oku, k čemu još dolazi, da se poradi neprozirnosti
vrška više puta ne mogu ni uporabiti. Točniji je postupak
izmjerit i (ne procjeniti) promjer u 1/3 visine stabla,
te iz tomu promjeru pripadajućeg prosjeka B proračunati deblovinu
po Hosfeldtovoj formuli V = 0-75 B h. Nu za to je
potrebno, da se radnik Ijestvama ili uzponkami (Steigeisen)
popne do te visine, što je neprilično i gubitkom vremena skop


čano. Proračunavanje deblovine deblovnim obličnim brojevima
ne može za pojedino stablo, van slučajno, dati povoljne resultate,
jer su oblični brojevi ustanovljeni prosjekom iz veoma
mnogo stabala, te se oblični broj pojedino g stabla može
veoma razlikovati od prosjeka.