DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 160 —


Ustanovljenje dobe, u kojoj je skupostni prirast polučio


maksimalnu onu svoju granicu, a da nije došao u kolisiju sa


rentabilitetom šume jest vrlo važna podloga, na kojoj bi mo


rali osnovati gospodarenje sa tom vrsti šuma.


Zali bože, to je ujedno i najslabija naša strana. Kako su
nam baš najstarije te šume u vrlo abnormalnom sastojinskom
stanju, naročito stoga, što im je sklop skroz nepodpun (0´4—0"1)
ne imamo mjerila u ruci, na temelju kojeg bi tok prirasta po
množini i vrstnoći, baš u toj kritičnoj dobi stalno ustanoviti
mogli. Nadalje je i činjenica, da smo mi hrvatski šumari vrlo
slabi tehnologi, jer neimamo zgode usavršiti se svestrano u toj
grani šumarstva, pošto ni u pogledu prirasta uporabivosti i
cjena nismo na čistom, — tako da se u tom toli važnom momentu
moramo osloniti na vrlo nestalne podatke.


Izkusniji od mene šumari drže, da bi se promjer od 80
cm. imao smatrati poprečnim minimumom dimensije, takove
dobro uporabive, t. j . unovčive robe. Moramo im to na rieč
vjerovati, jer niti sam o protivnom uvjeren, niti imam dokaza
za i proti tomu. U pogledu maksimuma te dobe još smo manje
orientirani. Znamo samo to, da je hrast, kad počimlje pokazivati
suhe vrhove, taj maksimum već odavna prekoračio.


Nu suhi vrhovi su posljedkom preraznih lokalnih stojbinskih
nedostataka. Ja poznajem šumu (Prašnik), koja je jedva
150 godina polučila, a ipak su vrhovi hrašća suhi, a poznajem
sdruge strane šumu (Cardačinska greda i Greda), koja je preko
200 godina prešla, a ipak vrhovi nisu ni s daleka tako suhi
kao u prijašnjoj. — Gđe je tu stalno mjerilo?


Jedino s obzira na činjenicu, da u tih hrastovih šumah
dolaze do uporabe budučih 2—3 uporabnih perioda i onako
stare, skoro prestare sastojine, — moći ćemo se za sada odlučiti
na obhodnju od 120—140 godina, — za koju smo bar
približno sjegurni, da nije bar znatno u oprjeci sa rentabilitetom.


U pogledu šuma namjenjenih lih domaćoj potrebi pravoužitnika,
prisiljeni smo, s razloga nam poznatih vrlo nepovoljnih