DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 158 uslova
trajnog uzdržavanja šuma. Prema tomu bi bila nuždna,


isto tako kao točna evidencija i razlučivanje redovitih


vanrednih troškova za uzdržavanje.


Razjašnjenja radi, pokušajmo sliedede razmatranje. Prigodom
osnutka imovne obćine primila je ova preznatnu površinu
čistina; izim toga su najstarije sastojine, koje se sjeku vrlo
riedkog obrasta. Posljedica je tomu, da se baš sada u vremenu
osnutka racionalnog gospodarenja nerazmjerno velike površine
moraju pomladiti. Po mom mnienju, dužna je današnja generacija
trpiti izdatke u tu svrhu samo za one uzgojne radnje, koje
bi bile nuždne, da se šume nalaze u t. zv. normalnom stanju
temeljem ovog imala bi godimice do uporabe dođi i pomlađivana
biti samo površina normalne sječine (po površini) dakle
u šuma sa 120 godišnjom obhodnjom, samo 120 dio ciele
površine. Troškovi za to pomlađivanje jedino mogli bi se izplaćivati
na račun redovitog normalnog prihoda i troškovi pako
za uzgoj ostalih površina, samo na račun vanrednog, nad-normalnog
prihoda.


Tim načinom valjalo bi točno razlučiti i ustanoviti čisti
normalni prihod, a taj namjeniti na prvom mjestu potrebi pravoužitnika
i normalnim izdatkom za uzdržavanje šum§,.


Pravoužitničko pravo sastoji se u tom, da imadu pravo
na bezplatno podmirivanje svojih kućnih potreba, koje se šumskimi
proizvodi direktno podmiriti mogu, ali to je pravo u
toliko stegnuto, da su oni s druge strane dužni nositi sve terete,
proizlazeće iz uzdržavanja šuma (po gornjem tumačenju,
kad bi šume te bile u normalnom stanju).


U pogledu vanrednih užitaka naređeno je, da se isti imadu
unovčiti, a polučeni utržak koristonosno uložiti.
Već iz te ustanove proizlazi, da se u red vanrednih užitakš,
uvrste prihodi, koji su u obće, a i što bolje unovčivi.


To se pako može lahko polučiti, ako se ne skine s uma,
da je svaka imovna obćina za sebe jedna cjelina, pa se ne
drži strogo razlučivanja vanrednog užitka, po slučajno uređenih
gospodarstvenih jedinicah.