DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 157 —


Šumski proizvodi representiraju robu, a ova prema svojoj
uporabi odgovara stanovitoj vrijednosti, odnosno cieni, koja je
vrlo nestalna.


Ako bi nam pošlo za rukom i polučiti kvantitativan jednoličan
užitak, — Ije ne postigosmo kvalitativan.
Ne preostaje nam tu ino, nego prema svom najboljem
uvjerenju uznastojati, da polučimo bar približan cilj.


Prema postoječim propisom, imade se uređenjem gospodarenja
sa timi sumarni ići za tim, da se, izim podmirbe domaćih
potreba pravoužitnika, eventualno preostali višak prihoda
upotriebi na obće koristne investicije.


Zali bože došli smo do uvjerenja, da šume imovnih občina
nisu kadre podmiriti sve potrebe svojih pravoužitnika, koji ove
punim pravom od svojih šuma tražiti imadu.


Stoga smo prisiljeni taj zahtjev promjeniti onamo, kako
bi nam pošlo za rukom podmiriti barem najnuždnije potrebe
pravoužitnika, dakako uzev dovoljan obzir na obezbjeđenje potrajnog
uživanja.


Prihodi iz šuma imovnih obćina namjenjeni su u glavnom
dvijema svrhama, i to podmirenju najnuždnijih potreba pravoužitnikž,
i obezbjeđenju trajnog obstanka šuma, i to potonjoj
svrsi u toliko, jer se trajan obstanak šuma uz racionalno uživanje
dade pomishti samo uz gojenje istih i razumnu upravu
istimi, koja oba zahtjeva su skopčana sa žrtvami, a na račun
prihoda.


Prihod iz tih šuma može u glavnom biti dvovrstan. Redoviti
i vanredni prihod. Kako su šume, što ih je imovna obćina
primila, daleko od t. zv. normalnog stanja, naravno je,
da i prihod od ovih mora biti abnormalan. A po tom je težko
ustanoviti, koliko od toga prihoda, uvaživ težnju za polučenjem
potrajnog jednoličnog uživanja, spada sadanjoj a koliko budućim
generacijam prazoužitnika. Držim, da je vrlo shodno današnje
tumačenje, koje ide onamo, da pravoužitnikom pripada
samo normalan prihod, ali podjedno držim, da su ti pravoužitnici
dužni podmirivati samo normalne razhode, koji proizlaze,