DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 156 —


Poprječni prirast svih šuma gradiške imovne obćine po 1
jutro iznosi 1-727 m´, te je najveći u nizkoj šumi Mašic-brdo
(2-708 m^), a najmanji u visokoj šumi Suše (0-626 m^).


Quantitativni prirast po 1 m´´, popriečno je 0-021 m^ i to
maksimalni u nizkih šuma (Gostinac i Bridnjevača) sa 0´055
m^ — a minimalni u srezu Suše sa O´OOS m^ ISTa nizke šume
odpada ld\ postotaka sveukupne šumske površine, dočim su
ostale visoke šume.


Prema dobnim razredom (a 20 godina), — odpada od
sveukupne površine na
I = 21-6°|o, II. = 23-4:\, III. = 5-6»io, IV. = l-3°|o, V. = 2-8»lo


VI. = 4-9%, = VII. = 6-5%, VIII. = 16-9%, IX. = 3-0´´jo, i
X. = 3-8%.
Pošto smo u kratko predočili stanje objekta, — o kojem
razpravljamo — možemo preći na samo uređenje gospodarenja,
tim više, što ćemo se tom zgodom i onako morati na gornje
podatke tekom razprave povratiti i iste obširnije pretresti.


Obćenite zasade.


Uređenje šumskog gospodarenja mora glavnu svoju pažnju
posvetiti koristi, što ju vlastnik šume kani polučiti iz svojih
šuma. Iznimku u tom pogledu čine samo t. zv. zabrane, gđe
se uz interes samoga vlastnika, mora obzir i na okolicu uzeti.


Kod šuma t z. juridičkih osoba, kojim je u pravilu obstanak
vremenom neograničen, mora se potrajno jednolično crp-
Ijenje koristih smatrati najpravednijim načinom uživanja.


Prema tomu mora i uređenje gospodarenja sa sumarni
imovnih obćina biti osnovano na jednoličnom potrajnom uživanju.


Ova je činjenica uzrokom, da je uređenje gospodarenja sa
sumarni imovnih obćina i sličnih korporacija najkompliciranija
vrst uređenja.


Ako i jest obezbjeđenje potrajnog užitka zahtjev, komu
nije težko udovoljiti, to je jednoličnost uživanja momenat, koji
se strogo uzev polučiti neda.