DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 155 —
Najobičnije dimensije obične seoske građe jesu :
Duljin a Širina i debjina Odgovarajući prsni


m. cm. promjer
1—3 16/12 20—24
4 30/8—30/6 35—40
4-5 16/12—22/18 25—35
5 16/12—12/10 20—25
6-5—7 16/12 25—30
8 16/12—20 15 25—35
9 22/18 35—40


Prema tomu su maksimalne dimensije visina 9 m., —
prsni promjer 40 cm., koje dimensije polučuje lužnjak u 80—100
godini; a kitnjak u 100—120 i više godina.


Ogrjevno drvo rabljeno je, kako rekosmo, samo za namirenje
domaćih potreba pravoužitnika te je istim podavano bezplatno.


Za ogrjev rabe se sve vrsti drva, koje ovđe uspjevaju; —
u glavnom pako rabi se hrast (kitnjak i lužnjak), cer i bukva.


IV. Sadašnje stanje šuma.
Sveukupna površina šuma imovne obćine zaprema prostor
od 58-300 ralih 158n°.


Od te površine odpada 34-9"]o na mješovite, 33-9´´jo na
čiste hrastove, 16-5´´lo na čiste bukove, l-T^jo na čiste jasenove
i o-ri Q na borove sastojine.


Sveukupna drvna gromada iznosila je g. 1891. 4,800.998
m^ od koje je odpalo na mješovite sastojine oko 1,800.000 m^,
čiste hrastove 1,740.000, bukove 1,157.000 m^ jasenove 40.000
m´, jalšove 24.000 m´, borove 3446 m´, brijestove 252 m»,
vrbove 222 m^ i omorikove 65 m´.


Poprječna drvna gromada po 1 jutru iznosi 80-99 m^
(Maksimalna u srezu Blatuško brdo sa 131*62 m´ poprječno
po jutru, a minimalna u srezu Stupničko brdo).