DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 154 -
Uporaba.


Prema godišnjim drvosječnim osnovama za razdobje od g.
1874.—1895., — upotriebljivano je drvo iz šuma ove imovne
obćine:


1. Kao građa, i to
a) u obliku merkantilne robe za veleprodaju;
1) u obliku obične seoske građe, za namirenje domaćih
potreba pravoužitnika.


2. Kao ogrjev, i to izključivo samo za namirenje domaćih
potreba pravoužitnika.
Merkantilna roba izrađiva se samo iz hrasta lužjaka i to
s razloga, jer je to najtraženija roba, i jer se ostale vrsti izcrpljuju
podmirbom domaće potrebe.


Detailni podatci o uparabivosti te vrsti, žali bože, manjkaju,
jer se imovna obćina ne bavi izradnjom u vlastitoj upravi, već
se stabla na panju prodaju.


U glavnom izrađivana je prošlih godina francezka dužica, nu
ovu je zadnjih 3—4 godina iztisnula njemačka bačvarska
građa. U manjoj mjeri izrađuju se osobito vriedni trupci, a
preostatak rabi za željezničke podvlake.


Iz dotičnih skrižaljka razabire se, da je u svih do g. 1896.
prodanih u veliko šumskih predjelih, popriečno polučeno SS^jo
cjepke lO^jo ine građe i 57"|o ogrjeva.


Maksimalan postotak cjepke građe t. j . 68"]o polučen je g.
1893. u srezu Ključ, a maksimalan postotak ine građe g. 1894.
36"!Q U srezu Radine.


Resultat taj mora se smatrati osobito povoljnim, kad se
uzme u obzir, da su do tada sječene samo prestare sastojine,
kojih su odnošaji sklopa vrlo nepovoljni (0"1—0"4) bili.


Obična seoska građa rabljena je za novogradnju i popravke
zgrada pravoužitnikž. i manjih pravoužitnih objekta (mostova,
propusta itd.)


U tu svrhu upotrebljivana je lih hrastovina (kitnjak i
i lužnjak), i to s razloga, što je onđe ima posvuda, a pravoužitnici
neće ni da čuju o kakovoj drugoj vrsti drva. Posljednih
godina kušalo se je u malom i sa borom, uz priličan uspjeli,
ali samo onđe, gđe hrastoviue ne ima.