DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 153 —


površini od okruglo 20000 jutara, dočim mu je u ostalom dijelu
primješan jasen, bukva, grab, brijest, topola i vrba.


Bukovina obuhvaća oko 15000 jutara, i to oko 10000
jutara kao čista sastojina, a na ostaloj površini pomješana je sa
kitnjakom, cerom i grabom.


Jasen tvori čistu sastojinu samo na površini od po prilici
1000 jutara. Od crnogorica nalazimo bor i jelu vrlo neznatno
zastupane, a i to su umjetnim načinom uzgojene.


Od grmlja iztiče se ljeska, borovica (koju tu zovu smreka),
crni trn, pasji dren, svib, žutika i zanovjet.


III.
Odnosaji odpreme i uporabe šumskih
proizvoda.
Odprema.


Obći odnošaji odpreme u koliko se odnose na izvoz drva
i inih šumskih proizvoda u glavnom su dosta nepovoljni. Vrijedniji
takovi proizvodi, koji se za sada jedino odpremati mogu,
putuju u inozemstvo, — a tamo mogu samo skupim željezničkim
putem.


Glavni smjer, kuda ti proizvodi (lužnjakova građa) prelaze
jest Rieka, a do Rieke može se samo željeznicom prispjeti.


Što se pako lokalnog izvoza tiče, to je taj u tohko povoljan,
što imovnu obćinu prosjeca željeznica Brod-Sisak-Ilieka
te što diljem južne međe teče brodiva rijeka Sava. U sredini,
među ta dva eminentno izvozna sredstva, nalaze se pako šume,
koje se za sada mogu jedino rabiti za izvoz. Nepovoljno upliva
na taj izvoz činjenica, što se te šume nalaze u nizini, koja je
često poplavi izvržena, — te tako su izvoz i stovarivanje često
vrlo znatnimi troškovi skopčani.


Odprema drva, što ga pravoužitnici dobivaju, naravno jest
preraznolika: nu u glavnom može se reći prilično nepovoljna,
jer su poljski i šumski putevi u vrlo nepovoljnom stanju. U
nizini izvrgnuti su čestim poplavam, a u brdinah trpe od bujici,
prouzrokovanih čestimi kišami.