DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 148 —


prosjeka za 1´5 m. ili 2 m. reducira na 1 m. Mjerenje promjera
u visini od 2 8 ili 3"3 m. nije doduše više udobno, nu ta
okolnost ni ne dolazi u obzir prema prištednji rada i vremena,
koja se postizava tim, da nije potrebito obarati modelna stabla.*


U Vukovaru 13. veljače 1897.


Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške.


A) Gospodarenje.


V


Cim bje ustrojen gospodarstveni ured za gradišku imovnu
obćinu (g 1874.), odmah se je pomišljalo na racionalno uređenje
gospodarenja sa šumami, — koje su prema diobnoj odluci
od 7. studena 1873., — zapale imovnu obćinu gradišku.


Prema tomu sakupljeni su nuždni podatci i sastavljena gospodarstvena
osnova za te šume odmah prvih godina.
Pošto je g. 1881. izašao naputak za uređenje tih šuma,


— pokazala se je potreba preuređenja rečene osnove, — prema
ustanovam istog. Preuređenje to svršeno je radi praraznolikih
zaprijeka tek prošle godine — a i to provisorno.
Uređenje to provedeno je skroz u smislu gorerečenog naputka
od g. 1881.


Polučenje potrajnog prihoda, — uz prvi i glavni obzir na
domaće potrebe pravoužitnika, — jest glavnom svrhom, koja
se tim gospodarenjem polučiti nastoji.


U koliko se ta svrha, današnjim uređenjem polučiti može
i dade, uznastojati ćemo razjasniti nazočnom razpravom.


Prije nego li pođemo pretresivati gospodarenje, odnosno
uređenje tog gospodarenja — uznastojati ćemo, upoznati se sa
objektom o kom se radi.


* Nakon što je ova razprava već pod tiskom bila, pronašao sam na temelju
izmjere bukovih i hrastovih stabala, da su rezultati preračunavanja usljeđ znatnoga
e II h


upliva elana: ^ veoma nesigurni, Usljed toga du se na taj predmet vratiti
u još jednoj razpravici. Pisac.