DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 96 —


Grafično izjednačenje usliedilo je samo na temelju prsnih
promjera, iz razloga, pošto kako smo dokazali, na krupne oblikovne
brojeve samo prsni promjer upliviše.


Na veliki arak milimeterpapira ubilježeni su kao abcisse
prsni promjeri; dočim su odgovarajući oblikovni brojevi pružali
ordinate.


Na temelju ovih. u Soj tablici izkazanih brojeva, mogu se
sada za svaki prsni promjer te ovom ogovarajuće visine, poznatim
raathematičnim načinom sastaviti kubične skrižaljke.


U 5oj tablici navedene kubične skrižaljke, sastavljene su
na tri popriečne visine svakog prsnog promjera. Ovo je iz
razloga učinjeno, da se kod stojeće prodaje prištedi mjerenje
visina, svakog pojedinog stabla.


Uzeta je daklem u račun; maksimalna, srednja i minimalna
popriečna visina.


Zadaća je dakako upravitelja šumarije, da za pojedine sastojine
ustanovi dotični razred visine. Ovo ustanovljenje imade
usliediti na temelju mnogo izmjerenih visina sastavljenog grafikona.


Prispodobiv dobivene popriečne visine sa onimi u Ivoj
tablici navedenimi, ne će biti težko prosuditi, da li ta dotična
sastojbina spada u prvi, drugi ili treći razred, i polag toga će
se onda i dotični razred kubičnih skrižaljka rabiti.


U slučaju, da se po upravitelju šumarije pronadjena popriečna
visina nebi sa nijednom u loj skrižaljci naznačenom
popriečnom visinom slagala; onda si može uporabljenjem u 3oj
skrižaljki navedenih oblikovnih brojeva, te pronadjene popriečne
visine odgovarajuće kubične skrižaljke sastaviti.


Radi prispodobljenja izkazani su u 4oj skrižaljci, još i
polag visina uredjeni oblikovni brojevi; iz kojih se vidjeti
može, da jelovi krupni oblikovni brojevi sa rastućom visinom
padaju.


Pojedina izvanredna stabla nemogu se dakako u obzir uzeti.


Prispodobivši konačno izkazane oblikovne brojeve sa bavarskim
skrižaljkami doći ćemo do zaključka, da su bavarski
oblikovni brojevi puno veći; uslied toga je uporaba bavarskih