DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 51     <-- 51 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Kubičme skriža^ke za stojeću prodaju jehvih stabala. Piše Milan Tvr


dony, kr. šumar upr. tax. ođiela 93—103
Zemljištne zajednice. Piše Gašo Vae, krapinski šumar (Nastavak). . . 103 —109
Okresivanje Ustade, sa naročitim obzirom na hrast. Piše V. Benak. . 110—113
Uredjenje ribarstva. Piše M Dmid 113—128
lAstak. Osobne viesti: Odlikovanje. — Imenovanje 128


Društven e viesti : Zapisnik sjednice hrv.-slav. šumarskog družtva


obdržavane dne 2. prosinca 1896 129 —131
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 131—132
Sa drvarskog tržišta: Izvoz francezkih dužica . . .. . 132
Različite viesti: Poljodjelska i šumarska izložba u Beču. —


Praktični tečaj za gospodare i šumare na visokoj školi za
zemljoteštvo u Beču 133
Sitnice : Nova treslovina. — Pošumljenje goljetina u Ugarskoj.


— Tamanjenje kunića sa sumpornim ugljikom. — Šumarski
činovnici imovne obćine Novo-Gradiške. — Riedka lovina. —
Divlji krmci. —- Nesreda od hrasta. — Liep dar zooložkom
muzeju 133—185
Pitanja 136—137
Oglasi 137—140
Poziv na predplatu 140