DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 140 5.
Rok uplate od 1200 for. slovom dvanajst stotina forinti ustanovljuje
se na četrnajst dana nakon obavljene premjerbe u blagajnu kr.
kotarske oblasti u Novom.
6. Rok za izradbu i premjerbu ustanovljuje se na četiri mjeseca
a rok za izvoz na šest mjeseci računajud od dana kada bude dostalac
obaviešten da je dražba odobrena.
7- Kupljena stabla može dostalac u njemu povoljne tehničke svrhe
izraditi, dočim ogranke, oguzine i ovrške ima ostaviti na razpolaganje
urb. imovne obdine Novi-Zagon.


8. Dražbovatelji imadu u ponudi navesti da su im obći i naposebni
uvjeti dražbe dobro poznati te da iste bezuvjetno prihvaćaju.
9. Kod premjerbe neće se drva nračunati, da se ali srednji promjer
okruglog stabla, bez kore mjeriti može, imat će dostalac u sredinu duljine
svakog stesanog komada ostaviti t. zv. »Babicu« t. j . 20—25 cent
dugi sa dvijuh strana neotesani dio.
10. Ponudbena ciena ima glasiti na jedan kubični metar sirovine.
11. Naposebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih
sati kod podpisane kr. kotarske oblasti i u uredovnici kr. kot.
šumara u Novom.
U Novom, 5. veljače 1897.


Kr. kotarska oblast.


Poziv na predplatu!


Knjižara Gust. Neuberg-a u Križevcu izdati će knjižica: «Photogrametrija*
t. j . uporaba photografije u geodeziji (specialno za mapovanje
i nivelliranje) od civ. ingenieura Fr. pl. Kružića, kr. prof. geodezije
i graditeljstva na gospodar.-šumar. učilišta u Križevcu.


Pošto je izvedenje ove osnove odvisuo o broju predplatuikah, s toga
molimo onu p. n. g. gospodu, koji si žele tu praktičnu knjižicu nabaviti,
da to na dopisnici piscu prijaviti izvole.


Ova je knjižica namienjena praktičnim šumarom, mjernikom i geometrom,
te će biti illustrirana sa slikami iz praktične mjeračine.
Ciena 1 for. 50 novč.


Tiskara G. ]N^eulberg u Križevcu.


Uređjuje Josip Kozarac, kr. drž. nađšumar uVinkoveih. Tisak C. Albreehta (Jos. Wlttasek)