DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 95 —


Iztaknuti mi je još, da se kod sastavljanja kubičnih skrižaljka
izpuštaju sasvim utistena i onakova stabla, koja 2—3
vrha imadu.


Pronadjeni oblikovni brojevi uredjeni su polag visineprsnih promjera.


Ako tabhcu br. 2. točno promatramo; u kojoj su krupni
oblikovni brojevi po 3 i 3 cm. i 3 i 3 m. uzporedjeni, doći
čemo do zaključka:


1. »da popriečni krupni oblikovni broj naših
gorskih jelovih sastojina. neodvisi od visine stabala,
ako te oblikovne brojeve, u jednom ter istom
prsnom promjeru prispodobijavamo.
2. Da na krupne obUkovne brojeve samo prsni promjer
upliva im ade.
3. Krupni oblikovni brojevi početkom rastu, i kod prsne
debljine po prilici od 30 cm, dosegnu svoj maksimum od circa
0´430; od te debljine počam sve to većma padaju tako, da
kod prsne dubljine od 101 cm. samo 0"300 iznašaju.
4. Ove tri točke oštro karakterisiraju kraške preborne
šume tako, da se može reći, da se oblik naših gorskih sastojina
posvema i značajno razlikuje od drugih šuma istog gospodarenja.
Temelj u Soj tablici navedenim skrižaljkam, koje samo
za »Ravnogorske« šume imadu vriednost, pružali su samo polag
prsnih debljina uredjeni jelovi krupni oblikovni brojevi, koji
su u Soj tablici izkazani.
U 5oj tablici navedene jelove kubične skrižaljke imadu iz
tog razloga vriednost samo za ravnogorske sastojine, pošto su
kod istih upotrebljene popriečne visine iz ravnogorskih sastojina
crpljene.


U 3oj skrižaljcl naznačeni krupni oblikovni brojevi resultiraju
iz skrižaljke br. 2.


U 2oj skrižaljci izkazani temeljni prosjek, izjednačen je
mathematičnim a poslie i graphičnim putem. — Iz ovako dobivene
krivulje, uzeti su u 3. tablici izkazani krupni oblikovni
brojevi.