DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 139 —


6. Sječine po uaveđenih hrpah jur su odbodene kao i izradit se
imajuća stabla u naravi označena, o čem se kupac po volji osviedočiti
može.
7. Stabla doznačiti će se i bez kore premjeriti, te izradjena gradja
certificirati polag ovdje uvedenih propisali.
Ponude mogu se takodjer staviti na premjerbu i obračuvanje gotove
gradje po obstojećib postotcih odpadka, odnosno i po komadu ili
kubičnom sadržaju gotove robe bez odpatka.


8. Prema tomu nadoplatiti će kupac na premjerbu ili će mu se
na istu više uplaćeni novac povratiti.
9. Stabla je dozvoljeno ljeti i zimi obarati, a rok izradbe i izvoza
ustanovljuje se do 1. travnja 1898. brpe broj 2. do 1. travnja 1899.
10. Kupac imati će se strogo držati ovdje običajnih šumskoredarstvenih
propisah, koji se kao i posebni dražbeni uvjeti kod gospodarstvenog
ureda za uredovno doba saznati mogu.
U Otočcu, dne 3. veljače 1897.


Šiimsko-gospođarstveiii ured.


Ogl


Dne 6. ožujk a 1897. obdržavati će se u uredu kr. kot. oblasti
u Novom temeljem odpisa visoke kr. zem. vlade od 26. studenoga
1890. broj 55374. dražba na 430. jelovih stabala u svezu broj I,
šumskom predjelu »Podvel i Smolnik « urbarno imovne obćine Novi-
Zagon procienjenih na 516 m´ u procienbenoj vrieđnosti od 1858 for.
slovi jedna hiljada osam sto petdeset i osam forinti.


Obćeniti dražbeni uvjeti jesu:


1. Dražba usliediti će samo putt^m pismenih ponuda te ponuda
veže nudioca odmah čim ju je predao, a urbarsko imovnu obćinu
Novi-Zagon tek nakon višeg odobrenja.
2. Samo one ponude će se u obzir uzeti, koje budu predane do
10. sati prije podne d n e 6. ožu j ka tg. u uručbenom zapisniku
kr. kotarske oblasti u Novom i koje budu obložene sa žaobino m
0 d lO^/o (deset) od ukupne gore izbačene novčane vrieđnosti, i to ili u
gotovom novcu ili za jamčevinu prikladnimi vriednostnimi papiri.
3. Postane li nudioc dostalcem, imati će žaobiuu u roku od četrnajst
daua nadopuniti do iznosa od 300 for. slovi tri stotine forinti koji će
se kao jamčevina uložiti u blagajnu kr. kot. oblasti u Novom.
4. Ponuda mora biti propisno biljegovna i valjano zapečaćena a
imati na omotu uadpis »Ponuda za dražbu stabala za dne
6. ožujka 1897. odredjenu».