DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 136 —


Pitanje?


A) Nadopuujak na odgovor na pitanja iz g. 1896. Ad 1.


Prije svega izjaviti mi je, da se sa odgovorom, u tom smislu, da
su odnosne obćine zbilja praužitnici posve slažem. Nu pošto bih rado,
da se nastale raznolikosti tumačenja prava tih obćina razbistre, slobodan
sam, stavljeno pitanje objasniti.


1. §. 2. naputka A., ustanovljuje, da se u katastru iraadu sve
kasnije diobom pravoužitničkih obitelji ili kupoprodajom nastavše
promjene uvjek u očevidnosti voditi.
TJsljed toga, i asljed činjenice, da se u naputku nigdje nekaže
ništa 0 evidentiranju nastalih promjena kod obćina, držim, da ta ustanova
izključuje nastale promjene u katastru obćina (n. pr, usljed pomnoženja
obćina, kapelanah, učitelja itd.)


Prema tomu molim odgovor na slijedeće pitanje:


»Da li se nakon sastavka i zaključka katastra zbivše se promjene
kod tih obćina smiju u obće evidentovati u katastru i kao pravoužituo
pravo smatrati ?«


2. §. 7. točka C. istog naputka ustanovljuje, da se imade pronaći :
godišnju potrebštin u (Erforderniss) drva za ogrjev obćinskoga ureda
i školskih prostorija, i za pokriće pripada ka (Deputat gebiihren)
župnom svećenstvu i školskom osoblju.
Ja držim, da se potonji pripadci nesmiju u smislu §. 17. istog naputka
stnegnuti, jer ova ustanova govori lih o potrebštinah.


Da se pako ipak ti pripadci ne smiju smatrati servitntom, držim
stoga, jer su podvrgnuti eventualnom plaćanju paušala i pristojba, u
smislu §. 19. toga naputka, jer ovaj govori o »berivih drva«, pod koja
valja i gorepomenute pripadke računati.


Prema tomu molim, za odgovor na sliedeće pitanje:
»Da li je imovna obćina obvezana podmiriti potrebe, koje su nastale
usljed novoustrojenih kapelanskih i učiteljskih mjesta?
U slučaju niječnog odgovora na oba gornja pitanja, molim za odgovor
i na sliedeće pitanje:
»Tko je vlastan i uz koje uvjete ipak podmirbu tih nastalih višaka
potrebe, imovnoj obćini dozvoliti?


B) Pitanje: Smiju li se i inovrstni šumski proizvodi izim drva,
ako se voze bez izvozuine zapljeniti, i usljed koje ustanove moraju takovi
proizvodi biti popraćeni izvoznicora ?


2. Smije li, pravoužitnik imovne občine prodati ili zamieniti šumske
proizvode (izuzev drvo), koje je u ime pripadnosti bezplatno ili uz sniženu
cienu primio ?