DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 134 —


Pošumljenje goljetina u Ugarskoj. Kao što smo prvo već javili,
držao je kr. ug šumarski savjetni!?: G. Tavi prigodom obdržavanja prošlogodišnjeg
ugarskog šumarskog kongresa predavanje »o pošumljenju
goljeti,« te je isto zaključio sa sljedećim predlogom: 1. Pošumljenje go-
Ijeti ima država sa osposobljenim vještacima obaviti; 2. svekolike puste
površine (goljeti) imaju se povjerenstveno popisati i u evidenciji voditi;


3. ako jo pošumljenje u obćem interesu, pa ako oni, koji su dužni to
pošumljenje izvesti, niesu u stanju to učiniti, tada bi imala država sa
primjerenom podporom u pomoć priskočiti; 4. one površine, kojima
prieti pogibelj, da bi ogolietiti mogle, morala bi država u svoju vlastnost
prenieti. Razprava, koja se je na to povela, bavila se je većim dielom
sa drugom točkom predloga, naime sa popisom (konskripcijom) goljetina.
Dočim su jedni predlagali za cielu zemlju jedno te isto povjerenstvo,
dokazivali su drugi, da je to neizvedivo. Nakon podulje debate u kojoj
su učestvovali šumski nadzornik J. Nagy, šum. ravnatelj B. Feilitsch,
nadsavjetnik Illes, knez Livij Odescalchi i dr. primljeni su predloži izvjestiteljevi
bez proraiene.
Tamanjenje kunića sa sumpornim ugljikom. Kako je poznato,
kunići su velika pokora i gospodaru i šumaru, jer gdje se jednom zalegu
i nastane, tu ih je težko uništiti. Kušalo se je na sve moguće načine:
puškom, željezom, otrovom, lasicom itd nu SVA ta sredstva pokazala su
se slaba napram velikoj plodnosti kunića. Sada priobćuje naš dobro ponati
lovogojitelj presvjetlog našeg g. predsjednika grofa M. Bombellesa
šumarnik P. "VVittman iz Komara novi način tamanjenja tih škodljivih
glodavaca ; taj način i sredstvo jeste sumporov ugljik. Sumporov ugljik
ima naime to svojstvo, da izložen n > zrak, brzo izhlapljuje i pri tom
izhlapljivanju okolišnom zraku sav kisik oduzme. Ako se dakle sumporov
ugljik izloži u dobro zatvoren prostor, u koji ne može novi zrak iz
vana pridolaziti, tada on absorbira sav kisik iz zraka u tom zatvorenom
prostoru, tako da samo zadušujući plinovi preostanu. Ako se dakle u
jazbine kunića, lisice, jazavca itd. strese od prilike 50—laO cm. (prema
veličini jazbine) sumpornog ugljika, i tada iste sa svim strana sa zemljom
dobro začepe, tada se sve živo u jazbini s pomankanja kisika zadušiti
mora. Dobro je, ako se prvo stavljanja sumpornog ugljika, kunići hajkom
potjeraju, da ih što više u jazbine umakne. Kako rečeni strukovnjak
piše, to je sredstvo pokazalo izvrstan uspjeh, a nije niti skupo, pošto
100 klg. stoji cirka 23 for. Vis. kr. hrvatska zemaljska vlada nabavila
je u god. 1895. i 1896. ukupno 900 klg. sumpornog ugljika za tamanjenje
hrčka u nekojim krajevima varaždinske županije, gdje su isti na
kukuruzi silnu štetu pravili.