DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 133 —


Različite vlestl.


Poljodjelska i šumarska Izložba u Beču. Za godinu 1898. kao
petdesetgodišnjicu sretnog vladanja Njegovog Veličanstva cara i kralja
Franje Josipa I. obdržavati će se u Beča poljodjelsko-šumarska izložba.
Povjerenstvo za tu izložbu kojemu je predsjednikom grof Dr. Hardegg,
razaslalo je već odnosne pozive, iz kojega proizlazi, da je izložbi svrha,
da producente i konsumente na obrtnom, gospodarskom i šumarskom
polju medjusobno sbliži i upozna, da pokaže napredak zadnjih petdeset
godina i da dade impuls za daljni rad i usavršavanje onoga, što već
postoji. Izložba će trajati od 7. svibnja do 9. listopada, te će se dieliti
u dvije glavne hrpe: a) u permanentnu i b) u temporernu. Pojedine
izložbene grane prikazivati će lih austrijski obrt, dočim će nekoji imati
internacionalan značaj. Prijavni arci kao i program pojedinih grupa
mogu se dobiti kod povjerenstva za izložbu: Beč, I. Herrengasse Vd.,


III. Stock.
Praktični tečaj za gospodare i šumare na visokoj školi za
zemljotežtTO u Beču, odredjen je za dane od 22—-27. veljače. U šumarsku
struku zasjecajuća predavanja jesu sliedeća : Jul. Mar eh et: Tracirungsmethoden
von Waldwegebauten (4 sata). A. Guttenberg : Die
Photografie als Unterichtsmittel in der forstlichen Bestriebslehre (1 sat)


i : Besonderheiten der Betriebseinrichtung in den Hochgebirgsforsten
(4 sata). W. F. Exner : Neuerungen auf dem Grebiete der mechanischen
Holzbearbeitung (4 sata). Dr. K. Wilhelm : Ueber den inneren Bau
des Holzes mit Riicksicht auf das praktische Bediirfniss (3 sata). Fr.
Warhtl : Ueber den Generationswechsel bei den Gallwespen und die
Entvrickelungsgeschichte der Knopperngallvvespe (1 sat). F. Wang: Die
nattirliche Entwichlung der Querprofile, Schuttbanke und Kegelbildung.
Osim navedenih strogo šumarskih predavanja, biti će isto takovih i za
gospodare, a napokon i takovih, koja su zajednička šumarom i gospodarom.
Svrha predavanjima jeste, da upute šumare i gospodare u najnovije
stečevine šumarske i poljodjelske znanosti.
Sitnice.


NoTa treslOTina. Iz Italije je stigla viest o novom drvetu iz kojega
se dobiva treslovina; to je pjinkado drvo (Xylia dolobriformis),
koje raste u Burmi. To je drvo slično Cutehu, koje po Dr. Wattu
42-—55 postotaka tanina sadržaje. Stotine i stotine tona kore i piljeviue
od pjinkado drveta propada u pilanama Burme u tutanj.