DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 131 —


članove te svojim putem poradilo o tom, da družtveni članovi za naravoslovui
muzej prikupe što više predmeta.


Na gornje molbe zaključuje npr. odbor da se uvaži molba udove
gdje Šeringer za oprost uvrstbine, zatim da se udovi Milki Giirtler dopita
iz prihoda družtvene pripomočne zaklade pođpora od 50 for.; a na
predlog odbornika Laksara zaključuje podjedno, da se i udovi Mariji
Furlan u Križevcima dopita iz prihoda iste zaklade novčana pripomoć
od 50 for. U pogledu molba ravnateljstva naravoslovuog muzeja bude
zaključeno, da se isto glede molbe za poklon orlova obaviesti, da odnosna
sbirka u vlastničtvo hr. slav. šum. družtvu još formalno predana
nije, pak se stoga predhodno niti o toj molbi ništa definitivnog odlučiti
ne može, u ostalom ne smatra se npr. odbor niti nadležnim o toj molbi
konačnu odluku izreći.


Glede druge molbe ravnateljstva bude zaključeno tu molbu preporučno
odstupiti vis. kr. zem. vladi, zatim ju shodno oglasiti u družtvenom
časopisu »Šum listu« i dostaviti poznatim šumskim upravama.


Točk a 5. Izvješćuje se upr. odboru, da je II. banska im. obćina
u Petrinji u mjesto vienca na odar pokojnog kr. zem. šum. nadzornika
Mije Vrbanića darovala za gradnju šumarskoga doma svotu od 10 for.


Nadalje se izvjećuje upr. odboru, da je kr. ug. min. za poljodjelstvo
poklonilo hrv. slav. šum. družtvu za knjižnicu 1. ekseplar povodom milenijske
izložbe upriličenog novog izdanja Bodeo-va djela: »Die wirthschaftliche
und komercielle Beshreibung der Walder des ung. Staates.«
Uzimlje se na znanje i zaključuje, da se kr. ug. ministarstvu za učinjeni
poklon izrazi zahvala.


T o č k a 6. U pogledu promjena, nastupivših medju družtvenim
članovima izvješćuje se upr. odboru, da su preminuli društv. utemeljitelj ni
članovi Antun Soretić, kr. um. dr. šumarnik u Zagrebu i Jakob Sorger,
veletržac u Osieku.


Prijavili su pako svoj pristup u družtvo kao članovi II. razreda
početkom g. 1897. Jakob Fiirle, Dane Miljuš, Fabijan Tišljer, Pero
Brateljević i Peter Benkek lugari kr. đrž. šumarije u Pitomači.


Upr. odbor uzev taj izvještaj na znanje kliče preminuvšim članovima
Slava! a novo prijavivše se članove prima u družtvo.
Točk a 7. Predloži odbornika. Prvi družtv. podpredsjednik Vel. g.


F. Zikmundovskj predlaže, da se od strane družtva izrazi najsmjernija
zahvalnost Preuz. g. Banu za ustrojenje šumarske akademije u Zagrebu,
koja bi u smislu po vis saboru prihvaćene zakonske osnove o promicanju
gospodarstva imala stupiti u život 1. listopada 1897,
Predlog se usvaja.
Po tom bude sjednica zaključena a ovaj zapisnik u sjednici upr.
odbora od 2. veljače 1897. pročitan, ovjerovljen i podpisan.