DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 130 —


U pogledu prodaje izložbenog drva, što su gadružtvu poklonili Preuz. g.
ban u ime krajiške investicionalne zaklade i krajiške im. obćine priobćuje
se upr. odboru, da je to drvo t. k. putem javne dražbe unovčeno, te je za isto
polučen ukupni utržak od 14627 for. 20 nv., odbiv od toga utržka dosada nastale
troškove u iznosu od 1692 for. 15 nvč., unišlo je u družtvenu
blagajnu ukupno 12935 for. 05 nvč. u gotovom. Od te prodajom paviljona
i izložb. drva dobivene ukupne svote od 15033 for. 85 nvč. uložen je
u I. činovničku zadrugu u Zagrebu iznos od 5000 for., dočim je ostatak
pređhodno uložen na družtveni conto-corrent kod mjenjačnice hrv. komercionalne
banke.


Obzirom na gradnju šumarskoga doma i šum. muzeja priobćuje se
upr. oboru, da se je družtveno predsjeđničtvo obratilo molbom na .slavno
zastupstvo glavnog zemaljskog grada Zagreba za bezplatni ustup u tu
svrhu potrebitog gradilišta, pak postoji opravdana nada, da će ta molba
družtv. predsjedničtva željenim uspjehom ovjenčana biti.


Upravljajući odbor uzimlje taj izvještaj na znanje te pođjedno zaključuje,
da se prodajom izložbenog drva i izložbenog paviljona unišla
svota kamatonosno uloži na taj način, da se 5000 for. ostavi i nadalje
uloženo kod I. čin. zadruge, a ostatak, da se na posebnu knjižicu uloži
u I. hrv. štedionicu u Zagrebu.


Točk a 3. Izbor pododbora za nastavak novih družtvenib pravila.


U tom pogledu bude zaključeno, da se taj izbor predhodno odgodi,
nu da se za sastavak novih družtvenih pravila posebni odbor izabere,
čim bude podpuno razbistreno pitanje o gradnji šum. doma i šum. muzeja.


Ovom prilikom pođjedno se zaključuje, da se tada takodjer od strane
družtvenoga predsjedničtva upravi posebna molba na obćine i veleposjednike
glede podieljenja eventualne pripomoći hrv. slav. šumarskom
družtvu za izvedenje naumljene gradnje šum. doma i šum. muzeja.


Točk a 4. Predljažu se upravljajućem odboru na riešenje stigavše
molbe i to :


a) Molba udove iza kot. šum. Aatuua Šeringara, kojom moli da
joj se oprosti uvrstbina za oglas o prodaji knjigah, preostavših joj iza
pokojnog supruga, koji je oglas bio uvršten u broju 11. Šum. lista,
za god. 1896.


b) molba udove Milke Giirtler za novčanu podporn iz družtvene
pripomoćne zaklade ;


c) Molba ravnateljstva narodnoga zooložkoga muzeja u Zagreba
za odstup njekoliko orlova iz družtvene sbirke, koja je bila izložena na
izložbi u Budimpešti;


d) Molba istoga ravnateljstva, kojom moli da bi hrv, slav. šum.
družtvo priposlane mu po ravnateljstvu okružnice razturilo medju svoje