DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 129 —


Osobne viesti.


OdlikOTanja. Kr. nadšumar Alber t Rosmanit h upravitelj kraških
ogojnih radnja, odlikovan je za zasluge stečene prigodom milenijske izložbe
zlatnim krstom za zasluge sa krunom. Čestitamo!*


ImenOTanja. Oska r pl. Agić, šum. pristav kod imovne obćine
brodske, imenovan je šumarom i ostavljen na dosadnjem mjestu.


Družtvene viesti.


Zai)isnik sjednice hrv. slav. šumarskoga družtva, obdržavane dne


2. prosinca 1896. u Zagrebu u sgrađi markov trg br, 3. pod predsjedanjem
I. družtvenog pod predsjednika V. g. kr. odsječ. savj. F. Zikmudovskja,
te u prisutnosti II. družtvenog podpredsjednika Vel. g. kr. šum. ravnatelja
Josipa Havasa, zatim p. n. gg. odbornika R. Fischbacha, Bogoslava
Hajeka, Dragutina Laksara, Marine de Bone i tajnika A. Borošića.
Predmeti viedanja.
Toč ka 1. Čitanje zapisnika prošle odb. sjednice odl8. listopada 1896.
Nakon pročitanja zapisnika bude isti bez primjetbe uvjerovljen po
gg. odbornicima B- Hajeku i Marini de Boni.
Točk a 2. Prvi družtveni podpredsjednik Vel. g. kr. odsj. savj.


F. Zikmundovskj izvješćuje u pogledu šumskoga izložbenoga paviljona,
da je od strane družtveuoga predsjedničtva bila Njeg. Preuzv. g. Banu
podnesena predstavka, kojom je Njeg. Preuzvišenost umoljena za dozvolu
da se šumarski izložbeni paviljon može u Budimpešti prodati, buduć
bi prenos istoga u Zagreb nerazmjerno velike žrtve zahtjevao, a odnosni
utržak da se predade hrv. slav. šum. družtvu, koje se obvezuje sa gradnjom
šumarskoga doma spojiti i gradnju šumarskoga muzeja. Pošto je Njeg.
Preuzv. g. Ban tu predstavku uvažiti obnašao, to je dražba toga paviljona
u javnim glaslima oglašena a u Budimpešti boraveći član zem.
izložb. odbora g. nadinžinir pl. Pisačić umoljen da dražbu provede. Paviljon
unovčen je dražbenim putem za svotu od 2101 for., a odbiv poštarinske
troškove primilo je družtveno predsjeđnietvo za isti u gotovom
2098 fr. hO nč.
Ova je vještica pometnjom izostala iz broja za veljaču t. g.


Uređničtvo.