DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 127 —
dok budu naše vode nosile onu korist, koju bi morale nositi,
kad bi se razumno ribarilo. Dobrovoljne ribarske zadruge uredjuju
racionalno ribarstvo udružnim uživanjem jedne oveće
vodne pruge ili cieloga jezera. U slučaju, da bi se u takovom
reviru nalazila koja pruga, koja ne spada u zadrugu, neka se
ekspropiira. Vlastnik, koji nije član zadrge može svojom sebičnosti
cieli rad uništiti. Zadruge morale bi imati svoje statute,
koje bi kr. zemaljska vlada potvrdila.


Samo ovakova uredba je u stanju naše pomorsko ribarstvo
do obrti podignuti.


Preporučuju se tri vrsti dobrovoljnih ribarskih zadruga i
to: pod A) kad se hoće veće ribarske vodopruge u svrhu
racionalnoga ribarstva sjediniti; pod B) i C), kad se hoće
mnogo malih vodopruga sjediniti.


A) Nekoliko vlastnika ribolova čija lovišta graniče i od
kojih ne može svaki pojedini ribogojilište urediti, slože se, da
će zajedno svoje vode plemenitom ribom nasadjivati, krivolovce
progoniti, prijavitelje šteta nagradjivati, u obće svoje interese
ribarske braniti; dočim si pravo vršenja ribolova pridržaje
svaki za sebe.


B) Više susjednih posjednika ribolova na malima ribarskima
prugama slože se kao pod A), ali se odriču osobnoga
izvršivanja ribolova. Prenašaju isto na jednoga člana zadruge
koji preuzme dužnosti gojenja i čuvanja, te pravo vršenja ribolova
pod nadzorom i savjetom odbora. Troškove nose članovi
zadruge zajednički, a dobit diele obračunom polag razmjerja
veličine i vriednosti svoga ribarskoga prava.


C) Kao pod B), članovi zadruge daju svoja prava (i dužnosti)
uz godišnju skupnu zakupninu jednoj sposobnoj osobi,
ribaru, u zakup. Ovu zakupninu diele članovi obračunom kao
pod B).


Budući je cilj ribarskih zadruga, da povećaju prihod svojih
voda, za to valja i ovo uvažiti: Ribarskim zadružnim revirom
smatra se vodopruga, koja u cieloj daljini sa obje obale zadrugi
pripada, kao i svi kanali, koji vodu iz iste odvadjaju.