DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 126 —


predpostavljenim ribarskim povjerenikom. Kad se kod nas ribarstvo
bude podignulo naći će se i poduzetnika, koji će urediti
tvornicu za konserve. Vlada će se pobrinuti, da se na prometilih
urede ova shodna i potrebna, da može naša riba na
svietski trg.


U obće razlikujemo dvie vrsti ribarskih zadruga: pi´isilne
i dobrovoljne.


Prisilne ribarske zadruge.


Kako goder nisu prisilne obrtne zadruge sa narodno-ekonomskoga
gledišta koristne, ipak leži u interesu obćega blagostanja,
da se ovakovo udruživanje, gdje je potrebno, sprovede.
Slobodna konkurencija neće tuj produkciju povećati i robu
pojeftiniti niti kao kod drugih obrta. Nasuprot, ona će prihod
naših riekš. na ribi znatno umanjiti, pak i samo ribarstvo tako
uništiti. Da budu zadruge u ovom djelokrugu slobodne, valja
da im se uprava osniva na ekonomijskom principu. Neka se
politički karakter reducira, da zadruge ne trpe nasilja. Samo
političko razdielenje naših voda sudaralo bi se sa ovim uredjenjem,
dočim bi se razdieleujem u ribarske revire uspjeh
osjegurao. Pojedinac je često preslab ili neuvažen, da što koristna
poduzme, usuprot zadruga i družtvo mogu se odlučnije iztaknuti
i pobuditi obći interes u prilog ribarstva. Tako će ribarstvo
biti paženo, da ga ostale grane narodnoga gospodarstva ne
unište. Zadruge moći će laglje dužnostima zaštite i gojenja
udovoljiti. Plod prisilnih, obvezatnih ribarskih zadruga doskora
će se viditi; ribari upoznati će svoja prava i dužnosti, te korist
racionalnoga ribarstva. Kada budu jednom naši ribari toliko
intehgentni, tada će biti i zreli, da se karakter prisilnih zadruga
promjeni u dobrovoljne zadruge, da budu razumni gospodari i
poduzetnici, — obrtnici.


Dobrovoljne ribarske zadruge, više su aktivne, nu
težko ih je urediti, gdje nije ribar inteligentni obrtnik ili gospodar.
Zakoni kulturnih zemalja uredjuju iste, zato tamo ne treba
prisilnih zadruga. Pomoćju oblasti, družtava i prijatelja ribarstva
osnovano je mnogo ovakovih zadruga. Nu trebati će vremena,