DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 124 —


i kanali, koji vode vodu na mlin ili do koje sprave ili stroja,
te stoje u savezu sa revirskima vodama. Stojede vode i jezera
neka se takodjer u revir izluče, jer iste vode stoje često u skoro
neopazljivom savezu sa tekučicama, da se mriest prenosi.


Što se tiče veličine i obsega jednoga ribarskoga revira,
vriedi pravilo:


Svaki revir obuhvaća jednu neprekidnu vodnu prugu,
vodotok, sa svima u nju se izlievajučima pritocima, rukavima,
tišinama, koje traže jednolično ribarsko gospodarstvo. Svi kanali,
grabe, jarci, navodnice kod mlinova, tvornica i t. d.,
koji odvode vodu iz korita vodotoka, spadaju takodjer u ribarski
revir.


\ Kod izključivanja treba da budu prisutni strukovnjaci,
ribarski povjerenici i ribari. Ovi bi imali izlučiti revir polag
gospodarskih i posjedovnih odnošaja u ribarske revire «jednopravne
» i «zakupne». U jednopravne spadaju oni reviri, na
kojima postoji samo jedno pravo ribarije, bilo ono u posjedu
jedne ili nerazdielivo u posjedu više osoba. U zakupne revire
neka se izluče reviri, koji sastoje iz raznih vodopruga, koje
raznim posjednikom spadaju. Jednopravni reviri neka se u
cieloj svojoj dužini samo jednoj osobi u zakup daju. Isto tako
obćine, kao posjednici prava ribarije, moraju svoje revire samo
jednoj osobi u zakup dati. Tako će se stati na put divljemu
ribarstvu. Vode na kojih je običajno obde pravo ribarije, neka se
predadu u posjed zemlje ili občine. Gdje nije moći revire radi
posjedovnih odnošaja izlučiti, neka se takovi ekspropriiraju u
korist obćega dobra i ribarstva. Tako će se oteti reviri iz ruku
nerazumnih i sebičnih posjednika. Za svaki ribarski revir neka
se izabere izmedju ribara jedan revirski ribarski odbor, kao
upravni i kontrolni organ. Ribarski povjerenici sa oblastima nadrali
bi ovakove odbore. Oni bi tumačili oblastima potrebe i
molbe revirskih ribarskih odbora. Dobrovoljne ili prisilne ribarske
zadruge birale bi takodjer izmedju sebe zastupnika u
taj odbor. Svaki revirski ribarski odbor izabrao bi takodjer i
starešinu. Dakako, da bi oblast ove izbore morala potvrditi,
da se ne bi u odbor složili zatornici ribarstva.