DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 123 —


Svakako najbolje bi bilo, kad bi zemlja odkupila regalno
pravo ribolova, koje bi se danas jeftino odkupiti dalo. Kod
racijonalnog ribarskog gospodarenja naskoro bi se stanje ribarstva
poboljšalo, te bi nosilo zemlji liepi godišnji dobitak. U tu
svrhu trebalo bi sakupiti izkaze o zakupu ribolova za posljednih
10 godina, pak prema tomu ustanoviti odkupninu.


U organizaciji ribarstva važno je, a još više koristno uredjenje
ribarskih revira. Uredjenje ribarskih revira mora biti
obligatorno Kako su ribarski odnošaji na raznih riekah, i na
njihovih prugah razliČni, ne može se stvoriti normativa, po
kojoj se imadu reviri izlučivati. Obligatorno izlučenje iziskuje
ipak njeke jednolične ustanove. Prva je, ukinuće slobodnoga
ribolova. Država neka isto jednostavno ukine. iS ikoji vlastnik
ne smije svoje vode prepustiti slobodnom ribolovu. Neracijonalno
bi bilo dopustiti obćinarom ili podzakupnikom ribariti.
Jedino se izuzimlju udičari od športa, jer ovi sa ljubavlju rade
oko poboljšanja ribarstva. Kod izlučivanja u revire, ne smije se
ni najmanja vodena pruga izpustiti, jer je vlastnik iste moguć
svekoliko nastojanje svih revira uništiti. Sve naravske zemaljske
sladke vode moraju se u revire izlučiti.


Promašili bi cilj, kad bi makar samo i one vodene pruge
i vode. koje nisu stalno za ribogojstvo sposobne izuzeli. Jer i
u najgorjoj vodi možemo racijonalno ribu gojiti Jegulje i linjaci
na primjer, mogu godine i godine u glinastih mlakah živjeti i
uspjevati. Mkoji dio proste vode, niti ona mjesta korita, koja
ljeti izsuše, neka ne budu izvržena slobodnom onečišćenju.
Pastrva seh čak do izvora na mriestenje, za to treba od izvora
do ušća te vode prolaznima i čistima držati. Možebiti onečišćena
voda mora se u što manje škodljivom stanju natrag u
vodotok vratiti. Pustoši u lovačkom reviru ne škode, isto tako
ima i u ribarskom reviru mjesta, koja ne koriste, ali škoditi
bi mogla. Iznimka jesu one umjetne vodene nakupine, koje ne
stoje u nikakovu savezu sa prostima ili tekućima vodama. U
ribarski revir spadaju ove one naprave na vodah, koje na
temelju kojega prava obstoje, kao : brane, ribji prolazi, napustnice