DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 122 —


Ribu na prodaju nositi, dozvoljeno je samo posjednikom
ribarske karte, dok ista vriedi.


15. Mriest, sitnu ribicu, mladj (Fischbrut) loviti i prodavati,
najstrožije se zabranjuje Iznimku čine umjetno oplodjena
jaja i mladj iz ribog;ojilišta. U znanstvene i pokusne svrhe daje
iznimnu dozvolu kr. zem. vlada.
16. Raci stoje u istoj zaštiti kao i ribe.
Raci-ženke sa jaji ne smiju se loviti, niti prodavati. Lovostaja
za rake je od 1. listopada do 1. svibnja. Minimalna
mjera za rake jest duljina sa razširenima štipaljkama od 20 cm.


17. Ribe, koje su za prodaju zabranjene, koje nudja neovlaštena
osoba, zabranjene lovne sprave i t. d. moraju se na
kopnu ili vodi zaplieniti. Živa riba ima se ako je moguće u
vodu natrag baciti ili prodati. Štetne sprave imadu se uništiti.
18. Tko se zateče kao krivolovac, ima se poseb /´makar
da mu se spreme i plien zaplieniti) još globom od 5—50 for.
kazniti.
19. Nadzor nad strogim obdržavanjem ovih propisa vrše:
zakleti pazitelji lova i ribolova i svekoliko redarstveno osoblje,
kao i svaki član ribarskih udruga. Svi ovi uživaju pravo javne
straže.
20. Prekršaji proti ustanovam pod 5., 12., 13. i 15. kazne
se globom od 5—150 for., ostali prekršaji kazne se polag
okolnosti sa 6—100 for.
Tko lovi ribu nodju, mameći ju na svjetbo ili uporabom
praskavina i trovila kazni se sa 100—300 for. globe.


U slučaju neutjerivosti, računa se 5 for. jedan dan zatvora.
Svi utržci od zaplienjene ribe i globe utječu u fond za promicanje
gospodarstvenih (ribarskih) svrha u kraljevini Hrvatskoj


i Slavoniji
21. Provedba i nadzor nad strogim obdržavanjem ovih
propisa u koliko ne spadaju kompetentnost sudbenosti, stoje
u djelokrugu redarstva, analogno lovačkom redarstvu.


Novi ribarski red naći će kod mnogih naših ribara veliku
nesklonost, nu pravi ribari željno ga izčekuju.