DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

«»mfiM Ilil.
Br. 3. u ZAGREBU, 1. ožujka 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 straniou 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 novč.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popiistbina.


Kubične skrižaljke


za stojeću prodaju jelovih stabala.


Državna šumska uprava napustila je sasvim prodaju jelovih
i bukovih stabala u ležećem stanju, ua temelju tako
zvane premjerbe. — Uzrok tome je ponajviše taj: sto je
kod te prodaje kupac, njemu za izradbu odkazano drvlje, po
svojoj volji, ali ne uviek i na korist šumoposjednika, izradjivao.


Da se tomu doskoči, uvela se je u našem gorskom kotaru
prodaja stabala u stojećem stanju.
Kod ove je prodaje naravski najglavnija stvar, da se kubični
sadržaj stojećih stabala po mogućnosti što točnije ustanovi.


Poznato je, da su stabla od jednog te istog prsnog pro


mjera veoma različitog kubičnog sadržaja. Zadaća bi daklem


bila uzroke te različitosti pronaći, zatim tu različitost na ne


kakov način izjednačiti, te napokon onaj kubični sadržaj stabla


ustanoviti, koji će obzirom na točnost toli šumoposjednika, koli


i kupca posvema udovoljiti. Nu dokle nam ovakove skrižaljke


manjkale budu, nećemo moći ovaj način prodaje udomiti.


Tu zadaću riešiti ćemo najshodnije putem oblikovnih brojeva.


Uzet ću si slobodu, da opišem onaj postupak kod sastav


ljanja kubičnih skrižaljka za stojeću prodaju, koji je dan danas


kao najtočniji poznat. Ovaj način sastavljanja kubičnih skriža-


Ijaka temelji se na oblikovnih brojevih pojedinih stabala.


Prvi šumar, koji je oblikovni broj upotrebio, kod procje


nivanja stojećih stabala bio je Paulsen i to god. 1800.