DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 119 —


mjere poprimu, ili da se u protivnom slučaju na ovakove
pruge ribarski red ne odnosi. (Plitvička jezera, zemaljsko su
dobro.)


IV.
Ribarski
red (zakon), uredjenje ribarskih revira
i nadzor ribnih voda.


Ovo je jedna od najvećih potreba, sjegurno sredstvo i


jamstvo da se ribarstvo zaštiti.


Na temelju do sada sabrana materijala (pod I, II i III.),


trebalo bi naredbenim putem izdati »ribarski red.« Za početak


dostojati će ribarski red, a onda neka se radi oko stvorenja


ribarskoga zakona.« Ribarski red pokazati će nam u praksi


svoje dobre i zle strane. Tim nestašicam i potrebam moći će


se u ribarskom zakonu pomoći.


U glavnom neka ribarski red sadržaje:


1. Ribarski red proteže se samo na tekuće i s ovima u
savezu stojeće vode. Dok se ne govori o prodajnih propisih za
ribu, ne proteže se na zatvorene vode.
2) Pravo izvršivanja ribolova vrši onaj, koji je u pravnom
posjedu toga prava ili njegov zakupnik. Osobe, koje su poročne
ili su radi prekršaja poljskoga, lovskog ili ribarskoga
reda jur kažnjene, ne mogu biti zakupnici, niti izvršitelji prava
ribolova.


Ribolov smije se samo na 15. godina u zakup dati.


3. Za poplave smije onaj, komu stoji pravo ribolova samo
u koritu rieke ribu loviti. Na poplavljenom zemljištu ne smije
vlastnik toga zemljišta ribu loviti, niti zaprieke praviti, da riba
ne može natrag u korito; vlastnik takovog zemljišta dužan je
(uz odštetu, ako je štete) dozvoliti vlastniku ribolova, da si
ribu natrag u korito dovede.
4. Obćine ili družtva ne smiju ribariju sami vršiti, već
po zakupniku ili postavljenom ribaru. Družtva (korporacije)
ribara od zanata ili udičarska šport-družtva izuzimlju se.
5) Pravo ribolova smije se u zakup dati samo pojedincu
ili zadrugi ribara od zanata, koji mogu zakonito bez zaprieke