DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 118 —


će se i narod uputiti na korist racionalnoga ribarstva Ribarski
povjerenici ne budu samo kontrolori reda, već ce nam moci
svaki eas pružiti sliku uspjelia reda i rada. Oni će biti danas
sutra pravedni kritičari, koji će znati što valja, a što ne valja,
da se boljim zamjeni. Ovako upravo uzgojeni strukovnjaci, prijatelji
i zaštitnici ribarstva znati će i moći sakupiti gradju za


sastavak »Ribarske karte kraljevine Hrvatske i Slavonije« i
»statistiku ribarstva«, koja će djela pokazati koristni rad i
polučeni uspjeh ribarske komisije.


III.
Ustanovljenje pravnih odnos a ja.


Pod ribarskim pravom (ribarijom), razumieva se izključivo
pravo u stanovitoj vodi na stanovitu daljinu loviti ribu, rake i
drugu vodenu životinju. U njekih predjelih spada tomu pravu
još i pravo lova na divlje race (racolov). Dva su tuj momenta.
Prvi gospodarski: dužnost ribu gojiti; drugi koristonosni: pravo
ribu loviti. Prvobitno bilo je pravo ribolova obće pravo. Poslije,
okupiraše ga, ili ga stekoše kao regalno pravo posjednici
obale, vlastela, manastiri, a poslie segregacije i obćine.
Od velike je važnosti pravni naslov.


Proteže li se pravo ribolova na velike daljine, to je ta
obstojnost po ribarstvo najpovoljnija, dočim je adjacenta t, j .
pravo mnogih vlastnika obale na ribolov štetno. Nehajstvom
vlastnika prava na ribolov, nastao je gdjegdje običaj zastarjeU
obći ribolov. Ovo zlo tumačenje ribarskoga prava prouzročiti
će kod organizacije ne malih neprilika, jer će se narod težko
odvratiti od zastarjela običaja.


Potrebno je dakle, da se na temelju službenih podataka
ustanove sva prava i granice dokle se protežu. Napokon je spomenuti,
da se za uspješno djelovanje oko podignuća ribarstva
mora uvažiti i to, da naša zemlja dieli na zemaljskoj medji
pravo uživanja vode, i ribarsko pravo sa susjednima državama.
Za to će trebati sporazumljenja, da se na obih stranah iste