DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 116 III.
Ustanoviti pravne odnošaje.
IV. Stvoriti dobar ribarski red (zakon), urediti ribarske
reviere i nadzor ribnili voda.
V. Urediti ribarske zadruge i družtva.
VI. Zakonita zaštita ribarstva proti neprijateljem,
VII. Unapriediti ribogojstvo i ribnjačarstvo.
VIII. Urediti poduku u ribarstvu, ribogojstvu i ribnjaČarstvu.
IX. Napučiti naše vode sa raci.
X. Namaknuti sredstva za unapredjenje ribarstva.
I.
Točno proučiti ribarske odnošaje u Hrvatskoj
i Slavoniji.


Davna je to potreba! Nu kako je to mučan posao, nitko
se još za pravo specijalno time nije bavio.


Prije nego li se počme organizacijom ribarstva, valja znati
i poznati naše ribarske okolnosti, te iste sa normalnima ili
idealnima omjeriti. U tu svrhu potrebno je, da strukovnjak
proputuje Hrvatsku i Slavoniju, te da na licu mjesta okolnosti
izvidi. Svakako trebalo bi mu razpravljati ova pitanja sa posjednici
ribarije, zakupnici, ribari, ribarskimi povjerenici te sa´
poznavaoci narodnoga gospodarstva. Da se u svakom kotaru
posavjetuje sa kotarskom oblasti, a gdje bi bilo shodno da drži
kotarske ribarske skupštine. Živom rieči poučio bi tom prilikom
strukovnjak naše ribare u racijonalnom ribarstvu ili ribogojstvu,
nagovarao na udruživanje itd. Napokon mogao bi
posjednike i gospodare, koji se žele baviti umjetnim ribogojstvom
ili ribnjačarstvom posjetiti, te jih uputiti riečju i djelom, kako
će si ribogojilišta urediti i ribu gojiti.


O svojima izvidima vodio bi putni dnevnik u koji bi bilježio
: Sposobnost dotične vode za ribarstvo, sve zle i dobre
okolnosti po ribarstvo; koji su neprijatelji ribarstva? stupanj i
vrst onečišćenja voda. Ima li po ribarstvo štetnih poduzeća ili