DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 115 —


Da se podigne ribarstvo t. j. da naše rieke


opet obiluju svairom plemenitom ribom, treba


samo zaštite.


Ne traži se tuj velikih žrtava! Jfeka se u interesu obćega


blagostanja ukloni sve što ribarstvu škodi, tada će opet naše


opustjele rieke svoj relativni prihod davati. Ne sastoji se raci


onalno ribarstvo samo u gojenju ribe, nego i u tom, da se


riba svagdje gdje uspievati može čuva i štiti. Većinom je ple


menita, riba grabilica, za to valja i prostu ribu gojiti, da bude


hrana plemenitoj ribi.


Cilj je racionalnog ribarstva, da riba bude narodnom


hranom. Kod nas se na mjestih upravo divlje ribarstvo tjera.


U Lonjskom polju toliko se ribe i pomlatka potamani, da se


njim svinje tove i gnoji oranica, dočim opet ima mjesta, gdje


e ni za skupe novce nije dobiti.


Blagoslivati će potomstvo očeve svoje, ako mu ostave bogate
rieke, potoke i jezera. Ciena mesa raste danomice, pak
će narod naći uvjek dobar i zdrav zalogaj u ribjem mesu.
Kraj ovakovih izgleda u budućnost za obće blagostanje traži
se, i to opravdano žrtve pojedinaca! Male su to žrtve! Od
čovjeka traži se, da bude toliko razuman da ne čini, što ribarstvu
t. j . ribi škodi. Ako li je interes pojedinca važniji,
´ neka se šteta reducira na minimum. Ribarstvo kao grana narodnoga
gospodarstva neka bude ravno pravno i jednako uvaženo


kao i svaka druga grana toga velikoga stabla.


Uzporedimo li ribarstvo sa ostalima granama narodnoga


gospodarstva: sa zemljodelstvom, živinogojstvom, šumarstvom,


rudarstvom ili industrijom, uviditi ćemo, da se kod racionalnog


gospodarstva sve jedno s drugim liepo slaže. JSTaproti mnoge


od ovih, ako se neracionalno tjeraju u velike škode ribarstvu.


Da se u nas ribarstvo i ribogojstvo podigne na onaj stepen,


na kojem bi moralo po naših prilikah stojati, potrebno je:


I. Točno proučiti ribarske odnošaje u kraljevini Hrvatskoj
Slavoniji.
II. Imenovati ribarsku komisiju i odrediti njezin djelokrug.