DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 114 —


raoom gdje to odnošaji — a naročito ne preskupa radna snaga


— iziskuju i dopuštaju, ako se valjano izvadja, postizavaju
povoljni uspjesi.
Prema prediztaknutom u istinu je sadržina uvodno spomenutog
obilna i veoma poučna i zanimiva, pa i zato je isto djelo
preporuke samo po sebi vriedno.


S poučnih razloga i dokaza u tom djelu sadržanih, trebalo
bi svakako uznastojati, da se i u našim šumskom gospodarenju
okresivanje uvede, gdje to — kako naprvo spomenuh, —
potriebe iziskuju i okolnosti dozvoljuju.


V. Benak.
Uredjenje ribarstva.


Piše M. Drnić.


Razmatranjem hjdrografske karte naše domovdne upravo
nam se namiče pitanje, ima li narod kraj tolikih silnih voda
i šteta, koje iste prouzrokuju i kakovih koristi ?


Kakovo je stanje ribarstva ?
Stanje ribarstva u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji bilo je
ugroženo od nerazumna gospodarenja u naših vodah.


Visoka kralj, zemaljka vlada pobrinula se u pravi čas,
kako da zaštiti ribarstvo od propasti te podigne vriednost
naših voda.


U drugih državah visoka je kultura i nerazumno ribarstvo
upravo opustošila rieke, pak ih učinila malo, ili ništa vriednima.
Kasno se uvidila pogibelj, koja odatle pricti! Danas imaju
ove države mnogo brige, posla i troška, da bar očuvaju ribarstvo
od posvemašnje propasti.


Tako je danas u evropskih državah ribarstvo, poduzeče,
dočim je u američkih državah racijonalno uredjeno gospodarstvo.
Država pozvana je, da zakonom uredi prava i dužnosti, da se
riba racijonalno goji, štiti i uživa.