DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 111 —


Kako iz prednavedenog proizlazi, glavna je zadaća okresivanju,
da se uzgoje stabla što vriednija, zato se prema okolnostima
sa tim poslom već u ranoj dobi odpoČeti ima.


Zadaća suhog okresivanja jeste ta, da u deblovinu ne
urastu suhi dielovi drveta (grane, ogranci, svržje), jer to djeluje
veoma nepovoljno na tehničku sposobnost deblovine, a usljed
toga i na novčanu vriednost stabla. Suho okresivanje ima i tu
svrhu, da za vremena zaprieči razvoj raznih bolesti, koje se
putem nezarashh grana uvreže u deblovinu i na taj način prouzročuju
trulež i ine bolesti i mane drveta.


Ovim se okresivanjem nuzgredce još poluČuje umanjenje
pogibelji od šumskog požara, ter i njeka dobit na gorivu drvu.


Obćenitim okresivanjem (svježim i suhim) postizavaju se
u obće svi naprvo spomenuti probitci, a naročito se svježim
okresivanjem vrstnoca i vriednost stabla i liesa, dočim se suhim
okresivanjem ustanovljuje zdravstveno stanje stabla i Čiste
porastline


Proti okresivanju navadja se to, da se pojedini dielovi
stabla ne dadu odstraniti svrsi shodno i da usljed toga zaostaju
u stablu bitne grieške i mane; nadalje, da usljfld polaganog
zaoblenja (obrasta s korom) ozledjenog diela na stablu, nastupi
truhlost i gnijenje rane, ter vodomlaz; sve te mane umanjuju
prirast tako da računajuć troškove okresavanja, jako mala ili
nikakova korist od istoga ne preostaje.


Od ovih protivnih nazora zaslužuje prvi najviše uvaženja,
jer i najobzirnije odstranjenje pojedinih dielova stabla, zaostavlja
izmedju ozliede i nastupivšeg zaoblenja medjuprostor, koji je
po tehnička svojstva Ijesa od nemalog upliva, a ta okolnost
ima se tim više uvažiti tamo, gdje su znatni troškovi sa tim radom
skopčani i gdje je radna snaga skupa.


Zadaća je svakoga šumara, da odgaja stabla sa što većom
tehničkom duljinom. Umnim šumarenje, valjanim izborom vrsti
drveća, uzdržavanjem podpunog sklopa i obrasta porastline, ter
pravilnim i pravodobnim proredjivanjem, predusriesti ćemo više


— manje potrebi okresivanja.