DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-110 -


Okresivanje listače,


sa naročitim obzirom na hrast.


U Mariabrunu postoji car. kr. šumarski zavod, koji
svoje rezultate u periodičkih izvještajih izdaje.


U XVIII. takovom izvještaju sadržano je djelo gornjeg
naslova obradjeno po Gustavu Hempel-u, profesoru na vis.
školi za zemljotežtvo u Beču.


U našem Šumar, listu spomenuto je to dielo sa primjetbom
da će se ob istom svojedobno još naknadno koja spomenuti.


Buduć da do danas to još nitko učinio nije, to fam se
latio toga posla jer sudim, da će taj predmet zanimati svakog
našeg šumara, ponajpače, jer se tiče listače, a naročito hrasta,
pošto isti u našem šumskom gospodarstvu od svih vrsti drvlja
najvažniju ulogu igra.


Iz uvoda predspomenutog djela proizlazi, da je okresivanje
trovrstno, naime a) svježe (zeleno), b) suho i c) obćenito (svježe
i suho), prema tomu naime, da li se skresivaju samo svježi
ili suhi, ili svježi i suhi dielovi stabla.


Okresivanjem se unapredjuje gojitba, uporaba i čuvanje
šuma, naročito pako gojitba. Svježe okresivanje rabi se u najviše
slučajevah u svrhu valjanog uzgoja stabla i postignuća
što vriednije deblovine, jer se tim preprečuje prerani razvoj
krošnje, naročito u omanjoj visini stabla, — a tim se još postizava
ravnolatnost hesa uz ine tehničke osebine i vrline, kao
što su pruživost, gustoća, kalavost i t. d. Nadalje se takovim
okresivanjem postizava višja drvna punoća, znatnija visina
(prirast u vis) pojedinih stabalah kao i povoljni prirast čitave
porastline, ako je ista usljed koje prirodne nepogode zahirila,
buduć se okresivanjem rast i razvoj krošnje oživljuje i pobudjuje.


Takovo okresivanje izvadja se i u tu svrhu, da se medjašna
stabla ili pako podstojno drveće i podrast, po mogućnosti liši
zastora i nepovoljnog upliva nadstojnih stabala i upliva krošnje.


Sa ovakovim se okresivanjem konačno postizavaju i ini
podredjeni i manje vriedni probitci, kao stelja, sječkara, zelena
i suha krma, granje, gorivo, osušivanje šumskih puteva i t. d.