DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 109 —


c) Šum. nuzužitaka.
Mnogo se toga iz šume uživa, a da nije samo uživanje
uredjeno.
Stoga valja u pravilniku urediti :


1. Šumsku pašu.
2. Žiro vinu.
3. štelarenje.
4. Sve ine nuzužitke (prema lokalnim odnošajima).
Prigodom uredjenja paše u otvorenih šumah, valja se takodjer
držati pravila, kako je istaknuto u toč. 1. 2. 6. i 8.
za pašnjake. Ovo vriedi i glede žirovine.


U obće pako, nebi smjela biti u šumi niti bezplatna
žirovina niti paša. Ovo slijedi iz samoga zakona
0 provedenoj segregaciji t. j . iz urbar, zakona. Za uzgoj blaga
i pašarenje, izlučeni su pašnjaci u blizini selah, lih za tu
svrh u (izim ako su na absolutnom šum. tlu).


Šuma pako, izlučena je bivšim podanicima
lih za pokride potreba, na gorivnom i gradjevnom
drvu« ! Sliedi dakle da se svi drugi nuzužitci iz šume uživati
mogu, uz njeku novčanu odštetu, na korist »potrajnog
šumskoga gospodarstva« (§. 10. š. z.) i pokrića ti´oškova
uprave, poreza itd.


Isto vriedi i gliede stelje. Što je listinac šumi, netreba
ni dokazivati. Nu u gorskih predjelih narod bez listinca biti
nemože. Stoga valja pravilnikom urediti uživanje stelje (§. 11.


13.
i 14. š. z.)
Svakako ima vladati načelo: Što je šumi oduzeto, treba
joj i povratiti; a to je moguće jedino, ako se nuzužitci unovče.
Budemo li na unovčenje svega prednavedenoga pazili, tada
će prihod zemljištne zajednice nedvojbeno poskočiti; a namet
za uzdržavanje posjeda zemljišt. zajednice upravu i porez manji
biti, dapače nikakav.


Sto dakle u zakonu predvidjeno nije, može se
u pravilniku prema mjestnim potrebama odnošajima
i. t. d. i Z p r a V i t i. (Nastavit de se).


9