DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 105 —


»Šumske koristi mogu se iz šume crpiti samo
na temelju pravomoćnih gospodarstvenih osnova
(programa«.)


U §. 25. z. 0. z, navadja se; »Gospodarstvo na zemljištnih
zajednicah mora biti prema trajnoj koristi zajednice« ; odnosno:
»U pogledu gospodarstva sa sumarni i šumskimi plohami imaju
valjati svi propisi zakona od 26. ožujka 1894. kojim se uredjuje.
stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod
osobitim javnim nadzorom.


Ova ustanova štiti gospodarstvenu osnovu (program) i riec
strukovnjaka.


Stoga mnijem, da pravilnik nebi smio ništa u sebi sadržavati,
što se tiče načina uživanja u šumi t. j . naročito glede
same šumske sječe.


Gospodarstvena osnova, sastavljena za šume
i šum. plohe, jeste temelj gospodarstva, dočim
je temeljna knjiga, temelj pravednoga suuživanja svih koristi; a
i nošenja dužnosti (§. 24 z. o. z.).


To je pravilo , koje treba da dodje u pravilnik!!!


Nastojmo s toga svi, da nam to u pravilnik dodje, jer
inače : »Uz najbolju gospod. osnovu a uz pravilnik, koji nije u
skladu sa gosp. osnovom, svaki trud šumara jeste uzaludan«.


Ako već pravilnik i ne bude imao mnogo da odlučuje o
sječi i gojitbi šuma, ipak je pružena prilika, da se u pravilniku
osvrnemo na važan objekt zajednice, a to je:


b) Pa šn jak.
Gore sam istaknuo, da §. 25. z. o. z. odredjuje u pogledu
gospodarstva sa sumarni i šumskimi plohami; pod ovima potonjima
imamo pako u pogledu gospodarstva razumievati pašnjake.
Diljem naše domovine ima pašnjaka na raznom tlu: produktivnom
i neproduktivnom; ali mogu reći, većina ih je na
absolutnomšumskom tlu, izim onihuPodravini i Posavini.
U Zagorju, Primorju, Lici, na Papuku i Krndiji svi su
pašnjaci na tlu, koje je većim djelom najprikladnije za uzgoj
šume.