DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 103 —


tablica u kraškom gorskom kotaru ne samo neopravdana, ved


i iz temelja pogriešna.


Ova velika razlika rezultira iz tog razloga, što su naše


jele u prsnoj visini odveć trbušaste, tako, da debljina osobito


starijih stabala već na 2 metra od prsne mjere biva redovito


20—25 cm. manja.


U nadi, da ću sa izkazanim oblikovnim brojevima naše


gorske sastojine najbolje karakterisirati, te strukovnjakom po


uzdaniju podlogu pružiti; dajem ih u javnost s tim osvjedo


čenjem, da će iste kod savjestnog poslovanja točan rezultat


pružati, a ne kako to biva kod uporabe tudjih, za naš kraj


absolutno nikakovu vriednost neimajućih skrižaljka.


Fužine u mjesecu siečnju 1897.


Milan Tvrdony,
kr šumar upr. tax. odjela


Zemljištne zajednice.


Piše OaŠO Vac, krapinski šumar.


(Nastavak).


II.
U prvom članku, razmotrili smo samo administrativnu
stranu naših zajednica. 8ada nam je na umu razpravljati samu
jezgru iste, a to je:


II. Pravilnik.
U §. 4. z. 0. z. označeno je, da mor a svaka zemljištna
zajednica unutar propisa ovoga zakona, pobliže urediti pravne
odnošaje svojih ovlaštenika prema zajednici, kao i o pravu zemljištnog
posjeda.


Ovom ustanovom rečeno je mnogo.


Na temelju zakona pružena je zajednici prilika, da si u
okviru ovoga zakona sama stvori novi zakon.