DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 55 —
slieđnjeg prigovora slažem se podpunoraa s nazorom, da ova
metoda za šume, koje se prebornom sječom sjeku, nije osobito
zgodan, s toga sam u mom prije spomenutom članku zagovarao
Hundeshagenovu metodu kao zgodniju, koja se u mnogih
prebornih šumah, kao primjerice i kod naših krajiških imovnih,
obćina doista i rabi. Isto tako nije ta metoda sasvim shodna
za one šume, gdje se najstrožij a godišnja potrajnost zahtieva,
kao n. pr. za obćinske šume i gdje je stanje dobnih razreda
previše abnormalno, navlastito gdje starih i prestarih za sječu
već davno dozrelih sastojina previše ima. Da se medjutim i u
tom slučaju nuz redovitu sječu vanrednimi sječami ova metoda
shodnom učiniti može, obrazložiti ću drugi puta, te tom prilikom
razjasniti vrst i način takove vanredne sječe, kakove su u franceskom
šumarenju već davno običajne i kojima je cilj izjednačenje
zbiljne zalihe sa normalnom, te koje oni »redukcionom
sječom« zovu.


„Zaštitna šuma" i „zabrana".


»Ueber f or s tgesetz wi d r ige Holzschlager u ng en i n servitutsfreien
B a u er u wald n ugeu und das f orst polize ili che
Strafverfah ren« von Jul. Sjrutschek.


Na kažnjivost postupka šumom uslied neshodne »sječe«
odnose se §§. 4. do 8., i 19. i 20. obćeg šumskog zakona.
Narušaj §. 4. š. z. može nastati u šumah ravnog položaja


— u ravnicah (Flachland):
1. kada, primjerice, u bezvodnih, na daleko razprostirućih
se ravnicah sa slabom naslagom zemlje na kamenitoj podlozi,
sječemo »čistim sjekom« u velikih sječinah.
Uzku sječinu bi susjedna šuma zaštićivala i sjemenom naplodila,
dočim u velikih sječinah, uslied podpune insolacije, izsuši
tlo, te biljke i sjeme izgine.


U takvim prilikama je daljnje plodjenje drva svakako pogibelji
izvrženo, a može i nemogućim postati.