DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 53 —


godina periode i na taj način izračuna godišnji etat. Ovako
rade francezki šumari, dapače tako je tamo propisano, pak je
to neka reserva, koja se tako koncem peride potrošiti može, a
ujedno je neko osjeguranje, ako je godišnji etat povisoko udaren.
Kod nešto površnije procjene n. pr. ako samo pomoćju pokusnih
ploha opredieljujemo drvnu gromadu sastojina dopitanih I, periodi,
biti će najshodnije, da se prirast u račun ne uzme, i tim
na put stane možebitnoj nestašici drva u zadnjih godinah periode.
Ovako izračunani godišnji etat, može se ili čistom ili
oplodnom sječom vaditi iz šume, i to dakako samo iz sastojina
doznačenih I. periodi, pak se toga radi napravi specialna sječna
osnova za prvu periodu. Obćenita sječna osnova za čitavu obhodnju
ili uredjajno vrieme može se izraditi, ali to nije od
prieke nužde. Za vrieme Henrika Cotte, dakle početkom našega
stoljeća, svagda se je ta obćenita sječna osnova sastavljala, nu
sada se do nje mnogo ne drži, pa ju mnogi ni ne sastavljaju,
ili ako ju sastavljaju, tada samo sasvim obćenito i u kratko.


Iz sveg dosele navedenog vidi se, da je «razšestarenje na
periodički jednake sječivne površine» ona metoda, koja ima velike
prednosti, a te u kratko jesu:


1. Normalno stanje šuma može se ovom metodom najsigurnije
postići.
2. Metoda je jeftina, jer ne zahtjeva osobito točnu dendrometrijsku
procjenu šuma, pošto je periodički etat lili produkt
površine, a samo godišnji etat unutar pojedine periode ovisan
o drvnoj zahhi odnosno i prirastu sastojina toj periodi dopitanih.
U tom leži i glavna razlika izmedju «razšestarenja na jednake
sječine» i «razšestarenja na periodički jednake sječivne površine».
3. Omogućuje laku i sjegurnu kontrolu samoga gospodarstva
od strane vlastnika šume naprama svom šumarskom
osoblju i opet zemaljskog šumarskog nadzornog osoblja naprama
vlastniku šume.
4. Omogućuje lako preizpitanje sastavljenih šumsko-gospodarstvenih
osnova.