DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 51 —


prirasta. Eventualno modi je još kao treću skupinu razlikovati
one metode koje kod izračunava etata uzimlju obzir i na površinu
i na drvnu zalihu. Svakako je dakle prva skupina metoda,
naime one metode kod koje je etat samo propukt površine,
takova, da omogućuje sastavak jeftine, a ipak dobre i sjegurne
šumsko-gospodarstvene osnove. Stog razloga danas se opet te
methode više ciene i uvažavaju.


Medju metodami, kod kojih je etat vezan na površinu,
zauzimlje za šume visokog uzgoja i to specialno one, koje se čistom
i oplodnom sječom sjeku, najuglednije mjesto već prije spomenuta
metoda «i"azšestai´enje na periodički jednake sječivne
površine», poznata u njemačkoj literaturi kratkim imenom
«flachenfachwerk». Obrazložiti velike prednosti ove metode,
glavna je svrha ovoga članka.


«Razše8tarenje na periodički jednake sječivne površine»
zahtieva u prvom redu samo točno poznavanje veličine šumske
površine, što je kod nas lako, jer je čitava zemlja katastrom
točno izmjerena, pak nam gruntovnica i kataster daju ove
podatke, koje u tom pogledu trebamo. Točno poznavanje svekolike
šumske površine trebamo i kod svih ostalih metoda,
dakle tu razlike neima. Kad se je taksator odlučio za najshodnijuobhodnjupodielisamoobhodnju
u pri mjereni broj gospodarstvenih
razdobjailiperiodaisvakoj takovoj periodi izračuna normalnu
površinu. Sada se im;vju preduzetitaksatorne radnje, a ova mu metoda
dozvoljava, da ih, bilo većom ili manjom točnošću obavi. Zahtieva
li vlastnik šume, da mu se točno iztraži i predoči stanje čitave
šume, tada se imade svaka pojedina sastojina procieniti i to bar
na veličinu, vrst drva starost i drvnu zalihu. Hoće li vlastnik
vrlo jeftirm osnovu, tada je dovoljno proći čitavu šumu i o
svakoj sastojini pobilježiti neka data, i to u prvom redu kako
je po prilici velika, kakova je vrst drva, kakav je obrast i
što je još najvažnije, kolika je starost dotične sastojine.
Poznavanje starosti pojedinih sastojina stoga je veoma važno,
da se uzmogne znati kojoj bi se periodi najshodnije dopitati
imale. Uz ove notice o stanju pojedinih sastojina najbolje je