DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 91 —


Natječaj«


u svrhu sastavka gradjevnog nacrta za novogradnju »šumarskog
muzeja» i «šumarskog doma», u kojem se ima smjestiti šumarska akademija,
razpisuje se ovim od strane predsjedničtva lirv.-slav. šumarskoga
družtva natječaj uz sliedeće nagrade:


1. za prvi najbolji projekt nagrada od 1500 kr.
2. za drugi najbolji projekt nagrada od 1(X)0 kr.
Građjevni program, uvjeti natječaja i t. d. mogu se dobiti kod
predsjedničtva brv.-slav. šum. družtva u Zagrebu, Markov trg br. 3. II. kat.
Odnosni projekti imadu se predati družtvenom predsjedničtva najkašnje
do 21. ožujka 1897. 12 sati o podne. Na kasnije prispjele projekte
neće se obzir uzeti.


U Zagrebu, 28. siječnja 1897.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Poziv na predplatu


Knjižara Gust. Neuberg-a u Križevcu izdati će knjižicu: «Pliotogrametrija
» t. j . uporaba pfotografije u geodeziji (specialno za mapovanje
i nivelliranje) od civ. ingenieura Pr. pl. Kružića, kr. prof. geodezije
i graditeljstva na gospodar.-šumar, učilištu u Križevcu.j


Pošto je izvedenje ove osnove ođvisuo o broju predplatnikah, s toga
molimo onu p. n. g. gospodu, koji si žele tu praktičnu knjižicu nabaviti,
da to na dopisnici piscu prijaviti izvole.


Ova je knjižica namienjena praktičnim šumarom, mjernikom i geometrom,
te će biti illustrirana sa slikami iz praktične mjeračine.
Ciena 1 for. 50 novč.


Tiskara G. Neulberg u Križevcu.


Uređjuje Josip Kozarac.kr. đrž. nađšumaruVinkoveih. Tisak C. Albreclita(Jos,Wittasek).