DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 90 —


Natječaj.


Temeljem odpisa veleslavnog predsjedničtva upravnog odbora županije
modruško-riečke od 29. prosinca 1896. broj 954 iniade se u području
kotara uovljanskog za upravu šuma urb. imovne obćine
Bribir popuniti mjesto obdiuskog šumara sa sjedištem
u Griza ni b.


Sa ovim mjestom skopčana su sliedeća beriva: plaća 690 for. stanarina
150 for. putni paušal 250 for., 18 postornih metara ogrievnib drva na
panju, pa 20´´/o od svih dosuđjenih šumskih globa i odšteta. Sa ustanovljenim
putnim paušalom imati će šumar obaviti uredovanje i vanjsko
službovanje skopčano sa sastavkom gospodarstvenih osnova, kao i ostalo
redovito službovanje.


Za namjestiti se imajućeg šumara vriede glede mirovine i ine
obskrbe prama ustanovam §. 8. zakona od 26./o. 1894. isti propisi, kao
i za zemaljske činovnike.


Nadalje se primjećuje, da će namjestiti se imajući šumar uz ista
gore navedena beriva, dakle bez svake dalnje povišice imati upravljati


i sa šumama urb. imovne obćine Grižane i Belgrad, ako budu iste
naknadno stupile u zajednicu sa urb. imovnom obćinom Bribir.
Natjecatelji imadu svoje sa:
1. krstnim listom,
2. svjeđočbom o svršenih prednaucih,


3. svjedoebom o svršenih strukovnih naucih na kojem višjem
šumarskom učilištu,
4. svjeđočbom o položenom propisanom državnom izpitu za samostalnu
šumsku upravu,
5. izpravom da je molitelj ugarsko-hrvatski državljanin,
6. svjeđočbom o dosadanjem službovanju, te
7. svjeđočbom o moralnoj i političkoj neporočnosti obložene i propisane
biljegovane molbenice najkasnije do konca mj eseca vel j ače t. g,
podpisanoj kr. kotarskoj oblasti podnjeti i to oni, koji se nalaze u javnoj
službi putem predpostavljene im oblasti, ostali pako putem nadležne im
kr. kotarske oblasti.
Na prekasno stignule ili nepodpuno obložene molbenice neće se
nzeti obzir.


U Novom , 19. siječnja 1897.


Kr. kotarska oblast.