DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 43     <-- 43 -->        PDF

nigdje rečeno. Iz §. 5. zak. čl. XXin. 1883. dade se doduše zaključiti
da zakonovac dugačku pušku smatra navadnim službenim oružjem zakletog
lugarskog osoblja, pak odredjuje da je ta puška ako je o p r edieljen
a za službeno oružje, prosta od poreza na puške. Nu da bi to


baš samo dugačka puška morala biti, nije nigdje propisano. U Cislajtaniji
(Vidi ost. Forst- u. Jagd-Zeitung od g- 1894. str. 343.) tražili su
na pr. šumari da se i revolver proglasi navadnim službenim oružjem
šumarskog i lugarskog osoblja. A to je vrlo važna stvar, jer ako lugar
u samoobrani oružje upotrebi pak napadača ozledi, pitati će se uviek,
da li je on u obrani upotrebio oružje službeno ili kakovo drugo.


Po mojemu mnienju ima se to pitanje u svakom specialnom slučaju
riešiti molbenim putem, pak če politička vlast, uzev u obzir sve
prilike dotičnog kraja, imati odlukom izreći, što se u dotičnom kraju
ima smatrati navadnim oružjem za lugarsko osoblje.


Prema tomu može gornja riešitba kr. kot. oblasti biti sa njenog
stanovišta posve umjestna, samo je još trebalo u istoj pobliže reći, kakovu
pušku može lugarsko osoblje u službi nositi ?


Vlastelinstvo ne će biti po svoj prilici tom riešitbom zadovoljno
pak će se temeljem §. 77. šum. zak. uteći na višje oblasti, koje će
imati predmet konačno riešiti. A. B.


Skroman upit?


Molim za svaku točku napose odgovor:


1. Tko imade izvozuice za drvni materijal proizveden u privatnih
šumah izdavati?
2. Kome i kako je izdavač takovih izvoznica odgovoran?
3. Ako postoje kakove naredbe u tom pogledu, koje su to i po
kome su izdane ?
Odgovor na gornja pitanja:


Ađ 1. Za drvni material, koji je proizveden u privatnim šumama,
imade izdavati izvoznice ono obćinsko poglavarstvo u čijem području
šuma leži.


Ad 2. Za to izdavanje odgovorno je obć. poglavarstvo odnosno obć.
načelnik prema postojećim propisima.


Ad 3. Osim naredaba, koje su u Kesterčanekoj sbirci kod §. 17.
š. z. navedene, postoje u tom pogledu još naredbe kr. zem. vlade, odjela
za uunt. poslove, od 28. siečnja 1887. br. 48412. ex 1886, i od 26. srpnja
1887. br. 25053., koje su za riešenje toga pitanja mjerodavne (Vidi
sbirku II. naredaba i propisa uprave unutarnje str. 127. i 130.).


A.
B.
7