DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 88


šum. teh. dnevnićarima u slučaju premještenja nepripadaju nikakovi selitbeni
troškovi, a niti mi je poznat slučaj, gdje bi im se bili dopitali.
Ad 7. Nješto obširnije o proračunavanju drvne zalihe šume pomoćju


t. ZV. «Abstaudszalil» naći je u «Oster. Forst- u. J agdzeitung»
od g. 1893. (Controverza izmedju šum. ravnatelja Bretschneidera i prof.
Nosseka». Zatim u knjizi šumarnika Kraffta : Beitrage zur Lehre vou
den Durchforstuugen, Schlagstellungen u. Lichtungshieben. Kod nas je
rabljen «Abstandzah]» po nadšumaru Pausi za proračunavanje drvne zaihe
u bukovim šumama II. banske im. obćine u svrhu sastavka gospodarstvene
osnove. ´ A. B.


Pitanje?


Od strane vlastelinstva kao zakupnika lovišta cieloga područja
jedne kotarske oblasti dostavljena je molba istoj oblasti, da bi u smislu
§. 19. lovnoga zakona od 27. travnja 1893. područnim obeinam nalog
izdati izvolila, da obćinski službenici i lugari ne smiju pušaka nositi. Na
tu molbu izdala je dotična kr. kotarska oblast sliedeču odredbu :


«Uslied nastala nesporazumljenja glede nošenja pušaka po občinskim
lugarima obnalazi ova kot. oblast odrediti : da zakleti obć lugari u
smislu §. 53. šumskoga zakona od 3 prosinca 1852., te §. 31. privremene
naredbe kr, hrv.-slav.-dalm zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 4. ožujka 1871. br. 2144. ob upravi, gospodarenju i uživanju
obćinskih šumah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, zatim §, 9. druge
alineje provedbene naredbe bana kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
od 15. srpnja 1895. br. 35.633 k zakonu od 22. siečnja 1894.,
kojim se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke uprave u kraljevinah
Hrvatskoj i Slavoniji, napokon §. 5. slovo g) zakonskoga članka


XXIII. od god 1883. mogu nositi vršed službu puške uz izkaz izvornika
ili vjerodostojnoga prepisa svjeđočbe o zakletvi s tom primjetbom, da
s puškom imadu ići do povjerena im šumskoga sreza samo javnim putem,
te kroz svoju šumu, ali podnipošto pušku bez potrebe uporabljivati ili istu
za lov upotrebljavati. D obće puška lugaru imade biti orudjem eventualne
samoobrane u težkoj i odgovornoj službi.
Razumije se po sebi, da će se proti prekršiteljem ove odredbe najstrožije
postupati, te u jestnom slučaju odmah službe riešiti».
Molim za odgovor, je li nazočna odredba korektna, a ako nije
kako bi imala glasiti ?


Odgovor na gornje pitanje.


Naš šumski zakon propisuje u §. 53. da je lugarsko osoblje vlastno
u službi nositi navadn o oružje. Kakovo je to «navadno» oružje nije