DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

počeli pred njim bježati, okuraži se ipak jedan od njih, te ga dočeka iza
panja i udari sjekirom u čelo tako nemilo, da se je na mjestu skotrljao
Vele, da je bio oko 2 M. Z. težak.


Pitanja iz godine 1896.*


1. Imadu li se crkvene, školske i mjestne obćine, koje su ubilje
žene u katastru pravoužitnika imovnih obćina u području bivše vojne
krajine smatrati i u koliko pravoužitnici ili vlastnici servitutnog prava ?
2. Zadruga, ubilježena u gore spomenutom katastru sa dielom uživanja
´/^ selišta, dieli se na dvije ili više grane, koje žele zajednički uživati
gore spomenuto pravo. Da li je j nuždno, da se ta vrst uživanja
sprovede gruntovno, i da li putem gospodarstvenoga ureda ili ne?
3. Bavi li se tko u naših krajevih u veliko gulenjem hrastove
kore, i kojim uspjehom?
4. Jesu li podatci, na temelju kojih je pokojni nadšumar Pausa sastavio
svoje skrižaljke prirasta gdje sakupljeni, i mogu li se ti podatci
gdje uviditi ?
5. Da li stoji za imovne obćine u krieposti «General-Comando
Verordnung Abth. 7. Nr. 5621. od 14./VI. 1867. Reskript od 5./VI.
1867. Abth. 10. Nr. 1961, za obračunavanje šumskih prijava? Ako ne,
kojom je naredbom ukinuta ?
6. Pripadaju li šumsko-tehničkim dnevničarima selitbeni troškovi u
slučajevih gdje činovnici takove dobivaju?
7. U kojem bi se djelu mogla naći detailna kritika t. zv. «AbstandsZah]-
a» (~^1


Odgovor na pitanja iz godine 1896.


Na njeka od gore navedenih pitanja, čast mi je g. pitatelju
sliedeće odgovoriti:


Ad 1. U smislu ustanova §. 1. slovo a) b) i c) uap. A) k zakonu
od 11. srpnja 1881. spadaju mjestne, crkvene i školske obćine medju
pravoužitnike krajiških imov. obćina. Pripadnost istih na gradjevnomogrievnom drvu nije prema §. 7. toga naputka odmjerena po selištima


* Ova pitanja izašla su još u I. broju „Šumar lista" prošle godine, pa buđuć
da nitko na njih odgovorio nije, donosimo ih na želju g. pitatelja po drugi puta,
te molimo one naše p n. čitatelje, kojima su u stanju na ista odgovoriti, da imaju
dobrotu zadovoljiti želji g. p tatelja.