DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 50 latio
sastavka gospodarstvene osnove, jer je odabrao takovu
metodu uredjenja, koja je sama po sebi skupociena. Medju
skupociene metode uredjenja spadaju u prvom redu sve tako
zvane normalno zališne metode, jer iziskuju sasma točnu procjenu
svekolik e drvne zalihe i prirasta. Obavi li se ova
procjena točno kako se i mora, biti će osnova kod svakog
iole većeg šumskog kompleksa skupa, a to tim više, jer se
taksatorne predradnje i geometrijske predradnje točno obaviti
moraju, specialno izlučenje i izmjera svih pojedinih sastojina
ili odsjeka. Hoće li se pako kod tog posla štediti, obavljaju
se tada te geometrijske i taksatorne radnje samo površno,
nu od toga malo hasne, osnova će se doduše na papiru činiti
valjanom, nu počev u praksi prema njoj gospodariti, doskora
će se opaziti njene krupne mane, koje su mnogo puta takove,
da ciela osnova svu vriednost izgubi. Opetuju li se ovakovi
slučajevi češće, tada nije čudo, da se gubi povjerenje interesovanih
krugova u šumske stručnjake i u samu šumarsku
nauku. Da ne bude ovakovih slučajeva valja u svih onih prilikah,
gdje se hoće na manji trošak ipak do valjane osnove
doći, odabrati onakav način uredjenja šuma, odnosno izračunavanja
prihoda, koji je jednostavan, da i manje vještom
stručnjaku bude lako sastaviti valjanu osnovu, čak i u onom
slučaju, gdje se sve geometrijske i taksatorne radnje ne mogu
dosta potanko i točno obaviti. Medju ovakove metode uredjenja
za visoke šume spada u prvom redu «razšestarenje na
periodički jednake sječivne površine*.


U mojem članku priobćenom u 9. broju Šumarskog lista
od prošle godine, u kojem sam opisao metodu uredjenja šuma,
koju držim najzgodnijom za šume stojeće pod osobitim javnim
nadzoom, osvrnuo sam se u obće na historijski razvoj nauke o
uredjenju šuma i u kratko spomenuo glavne vrsti načina običajnih
u praksi za izračunavanje samoga prihoda šuma. Ujedno sam
iztaknuo, da se u glavnom dvie glavne skupine metoda razlikovati
mogu, i to jedne, kod kojih je etat vezan na površinu
a druge, kod kojih se etat izračunava pomoćju drvne zalihe i