DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 82 3.
urbarijalne i plemićke obćine
te composesorat 350.748 jutara ili IS-lS^/j
4.
upravne i mjestne obćiue . 285.305 » » 10.72´*/Q
5.
biskupijske i kaptolske . . 51.282 » » 1.92´>j„
6.
manastirske i redovne . . . 12.642 » > 0.487o
7.
dionička družtva 33.457 » » l-28"/u
8.
privatni posjed 674.780 * » 25.377„
Imovinske šume razdieljene su zakonom od 8. lipnja 1871. na dvanaest
imovnih obćina, te sve skupa posjeduju 750.690 rali u procien
128,521.452 for. Te imovine kao i urbarijalei posjeduju ukupnu prištednju
od circa osam milijuna forinata gotovog novca, koji je uložen
bud u bankama i štedionicama, bud u kupljenim šumskim ili gospodarskim
dobrima.


Kao što je poznato, uprava državnih i investicijonalnih šuma u
Hrvatskoj i Slavoniji podpađa pod vlast kr. ugarskog ministarstva za
poljodjelstvo. Usljed toga su svi predmeti, koji su u državnim i investicijonalnim
šumama izradjeni, u jednakoj množini kao u hrvatskom tako
i u ugarskom šumarskom paviljonu izloženi. Poznato je, da su šume,
namienjene investicijonaluoj zakladi, iznašale prvobitno 80.000 jutara i
to u bivšoj brodskoj i petrovaradinskoj pukovniji, te da je dohodak istih
namienjen raznim komunikacijonalnim i prosvjetnim svrham bivše krajine.
Od tih 30.000 rali nalazi se sada još 7700, te će se u smislu c. i
kr. naredbe od 15. srpnja 1881. dohodak od toga ostatka upotrebiti ponajviše
za osnutak posebnog fonda, kojim će se uzdržavati crkve i župne
sgrade, slabo dotirani duhovnici, novogradnje i uzdržanje školskih sgrada,
pošumljenje krasa itd.


Ukupni dobitak od 1872. do 1895. godine za investicijonalne same


iznaša 35,611.919 for., a izdatak 34,031.983 for.
Izdatak sastoji se iz sliedećih točaka:
Upravni troškovi 672.177 for.
Željeznice 20,456.209 «
Ceste i mostovi 6,143.298 »
Odvodnje u Posavini 3,345.135 »
Odvodnje u krasu i uredjenje bujica . . . 1,424.009 »
Pošumljenje krasa 435.397 »
Škole i crkve 1,005.392 »
Osobni putni i ini troškovi 550.361 »
Pošumljenje krasa prikazano je na izložbi sa više grafičkih slika


tabela; razsadnjak, u kojem se odgajaju biljke za pošumljenje krasa, jeste
2 rali 1320 kvadratnih hvati velik, te se nalazi u sv. Mihalju 595 m.
nad morem, predočen je u plastičnom modelu; iz njega se godišnje do