DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 79 —


IzTOz fraiieezke dužice Tia Trst.


U mjesecu prosincu 1896.


U Bordeaux 346.812 koru.
» Gette 243.100 »
» Marseille 27.769 »


Ukupno 617.681 kom.


TJTOZ francezkih dužica u Trst.


U mjesecu prosinc u 1896.
Iz Broda 20.000 kom.
» Rieke 20.000
» Siska 20.000 »
» Bude 16.000
12.000 »
» Dugogsela 8.000 »
» Vinkovaca . . 8.000 »
Ukupne ) . 104.000 kom.


Izvoz franeezlie dužice u godini 1896.


preko Trsta preko Rieke Ukupno


U Francezku . . 4,324.171 34,065.682 38,389.853
» Italiju , . . 479.280 1,249.609 1,728.889
» Hollandiju — 800.137 800.137
» Portugal . . . 262.406 .826.953 589.359
» Algier . . — 250.520 250.520
» Tursku 73.708 159.689 233.397
» Englezku . . . 25.671 98.915 124.586
» Španjolsku . . 22.700 26.992 49.692
» Grčku . . 17.960 2B.923 43.883
» Tunis 3.000 24.214 27.214
» Njemačku . — 6.726 6.726


Sveukupno 5,208.896 37,035.360 42,244.256


Kod izvoza Dosredovale 3U sliedeće t vrdke:


1. J. B. M. Gairarđ sa . . . 13,076.669 kom.
2. Th. Scha deloock sa . . . 10,413.906 »
3. Cristian Graf fine 1 sa . . . 7,621.894 »