DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 77
koliko bi uredjenje ladanjskog zavoda i glavnogradski zavod
prigodom u tu svrhu obdržavajućih ekskursijah upotrebiti mogao ;
k tomu bi slušatelji jednog zavoda u drugi prelaziti mogli, ako
bi to u interesu svojeg naobraženja potrebnim držali.


Evo, to su moji nazori, slavna skupštino, o sadašnjem
stanju naše više strukovne nauke, te o najnuždnijih uvjetih,
potrebitih za razvitak iste.


Trsio sam se, da kao nazore, tako i predloge moje po
mogućnosti u svakoj točki motiviram; sada dakle ne preostaje
mi ino, nego da iste na prihvaćenje slavnoj državnoj šumarskoj
skupštini podnesem.


Uociv sve moje predloge, kao i uzroke istih, imadem čast
sliedeću predstavku predložiti:


»Prigodom tisućgodišnje svečanosti magjarskog
naroda sazvana zemaljska šumarska skupština,
obzirom na oto, da sadašnje jedino više šumarsko
učilište, štavnička šumarska akademija, nije
samostalan zavod, u kojembi svaki duševni radnik
svoje vrieme izključivo šumarskima interesima
posvetiti mogao, već je samo jedan popunjujući dio
zajedničkog zavoda, u kojem je šumarska strukovna
nauka usljed zajedničke uprave i većeg diela profesorskog
sbora, te usljedzajedničkogpredavanjasa
rudarskomstrukovnomnaukom ustroj no skopčano,


te obzirom nadalje na to, da niti današnje sjedište
šumarske akademije, gradŠtavnica, ne može
udovoljiti onima zahtjevima, koje se od sjedišta
jedinog višeg šumarskog učilišta bezuvjetno očekivatimora,


izjavljuje, da štavničku šumarsku akademiju
uz današnje ustrojstvo, sa današnjim sjedištem
ne drži sposobnom za oto, da na polju obuke i razvitka
šumarskih znanosti, te na napredovanje šumarske
književnosti od sadaočekivajućima zada