DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 76 rano
bilo; dapače i suvišno, jer po mojem mnienju, taj faktum,
da će biti kasnije i jedno i drugo učilište od potrebe, ne može
na našu sadašnju odluku nikakovog upliva imati U tom slučaju
naime, ako bi se to vremenom dogodilo, mora se i ovaj
drugi zavod na temelju istih načela urediti, kako ovaj prvi,
jer nikakovi interesi ne zahtjevaju, da bi medju njima ikakove
razlike bilo.


Na gospodarstvenom kongresu, obdržanom u prošloj godini,
gospodari su u ovom pogledu drugo stanovište zauzeli,
jer su se, kako mi je poznato, u tom složili, da se medju gospodarskima
učilištami nekakav stepen ustanovi, na takav način,
da u glavnom gradu jedna visoka škola uzgaja upravljajuće
činovnike i posjednike; ladanjska učilišta pako da kao strukovne
škole srednjeg stepena gospodarske činovnike i manje
posjednike uzgajaju.


Ja medjutim od moje strane ovu graduaciju naše strukovne
nauke podpuno bi opasnom, cilj promašujućom držao, te mislim,
da bi prije ili kasnije samo nesnosno stanje stvorila. Jer tko
bi se usudio tvrditi, da će oni mladići, koji viši zavod svršili
budu, eo ipso i u životu svi pozvani biti na to, da nad onima,
koji samo srednje škole svi še, upravljajuću ulogu igraju; ili
pako obratno, da iz zavoda srednjeg stepena ne mogu izaći izvrstni
strukovnjaci; nepravedno bi bilo, a sa gledišta posjednikovog
upravo glupo, da se ovi izključe iz većeg djelokruga,
a to jedino radi toga, što su samo srednju školu svršili. Na
svaki način bi taj sustav uradio jednostranošću, bez da bi ikakove
koristi imao.


Po mojem mnienju, u svoje vrieme, ako potreba života
zahtjevala bude, mora se i ovaj drugi zavod podpuno po uzorku
prvoga ustrojiti, najviše toliko razlike moglo bi se medju njima
dopustiti, koliku razliku bi razna sjedišta zahtjevala. Jer se
samo po sebi razumjeva, da će se ovaj drugi zavod ne u glavnom
gradu, već n drugom sposobnom ladanjskom mjestu, na primjer
u Bistrici, ustrojiti, već i radi toga, jer bi u ovom slučaju ova
dva zavoda potrebi praktičiie obuke lakše udovoljiti mogla, u