DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 1. u ZAGREBU, 1. veljače 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Vs stranice
2 for. 70 nove.; za V4 stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popiistbina.


0 t. z. „razšestarenju na periodički jednake sječivne
površine" kao vrlo zgodnoj i jednostavnoj
metodi uredjenja visokih šuma, koje se čistom i
oplodnom sječom sjeku.


Piše J. Partaš.


Odkako se i kod nas sve više pazi na racionalno gospodarenje
sa sumarni, te odkako su i političke oblasti prve molbe
dobile svoje stalno šumsko upravno osoblje, morati de se što
skorije sastaviti i šumsko-gospodarstvene osnove za razna šumska
gospodarstva, i to ne samo za šume stojeće pod osobitim javnim
nadzorom, već i za oveće šume privatnih posjednika, kojima
je stalo do toga da znadu, što im šume potrajno nositi mogu,
i kakovim je troškom šumsko-gospodarstvo skopčano. Uredjenje
ovećih šuma zbog toga je od prieke nužde, jer u nijednoj
grani proizvodnje nije teže razlučiti kamate od same glavnice,
kao upravo u šumarstvu. Njeki vlastnici dosta velikih šumskih
kompleksa, kao da pravo ne uvidjaju veliku važnost samog


uredjenja šuma, pak se nebrinu za sastavak nuždnih im šumskogospodarstvenih
osnova, nu ima ih koji važnost i potrebu uvidjaju,
ali govore, da je samo uredjenje šuma i sastavak osnova
preskup i da u tu svrhu izdani troškovi često nisu u skladu
sa probitci, koje osnova pruža. Ovaj prigovor jest žalibože
često opravdan, nu koji je uzrok tome? Istini za volju mora
se spomenuti, da je toj okolnosti kriv najviše onaj, koji se je